Fritak | Eksamen | HV - Student

Fritak ved Fakultet for helsevitenskap (HV)

Fritak ved Fakultet for helsevitenskap (HV)

Har du bestått en prøve eller eksamen tidligere og lurer på om du kan få fritak? Her er det du trenger å vite om fritak ved Fakultet for helsevitenskap.

Hvem kan søke?

Som student har du rett til å få vurdert om tidligere gjennomført utdanning fra andre læresteder kan godskrives i det studieprogrammet du nå har tatt opp på, jf. Universitets- og høgskoleloven, §§ 3-4 og 3-5 (lovdata.no) og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet § 3-3 (lovdata.no). Du kan også søke fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve.

Gjør en vurdering først!

Har du noen lignende emner/utdanning fra tidligere som kan gi deg fritak? Ta utgangspunkt i emne(r) du skal ta her hos oss. For å kunne få fritak fra et emne må du ha noe som kan være tilsvarende, både på innhold, omfang og nivå.

Når kan jeg søke?

Når du har takket ja til studieplassen kan du søke om fritak. Vi gjør likevel oppmerksom på at hovedtyngden av saksbehandlingen ikke begynner før rundt studiestart.

Saksbehandlingstid

Søknader om fritak og innpassing er ofte kompliserte og kan ta litt tid  å behandle. Dette gjelder spesielt søknader som omfatter større deler av utdanningen, søknader med bakgrunn i utenlandsk utdanning og søknader der vi må etterspørre riktig og mer dokumentasjon.

Hva gjør jeg angående undervisning når jeg har en søknad inne om godskriving/fritak?

Selv om du har søkt fritak er det ikke sikkert du får det. Det er derfor viktig at du møter til undervisning selv om du i etterkant skulle få fritak. Ved innvilget fritak melder vi deg av emnet.

Forbehold

Dersom du får innvilget fritak for hele studieår, er det ikke sikkert at du kan flytte direkte opp til neste studieår. Dette er avhengig om vi har ledige studieplasser.

Søknadsskjema

Søknaden sender du per post til:

OsloMet - Fakultet for helsevitenskap
Pb.4 St. Olavs plass
0130 Oslo