Droppe til innhold

Praksis for barnehagelærerutdanningen

Praksisstudiene er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksiskalender for kommende studieår blir publisert på denne siden i februar/mars. Informasjon om fordeling av praksisplasser blir lagt ut i Canvas ved semesterstart.

NB! Spørsmål og svar om koronasituasjonen og praksis ved barnehagelærerutdanningen:

Fra studenter

Fra praksissteder

OBS! Se også retningslnjer for praksisstudier lengre ned på siden.

Universitetet inngår samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo og Akershusregionen (nå Viken), og studenter kan ikke skaffe praksisplass selv. Studenter som bor i andre kommuner eller fylker, må reise inn til Oslo eller Akershusregionen for å gjennomføre praksisstudier. Alle studenter må påregne ekstra reisetid i praksisperiodene.

Alle praksisperioder i våre samarbeidsbarnehager, uavhengig av studieprogram, gjennomføres på fulltid (5 dager i uken). NB! Praksis på eget arbeidssted for nett- og samlingsbasert deltidsutdanning er organisert litt annerledes. I barnehagepraksis er det normalt to studenter hos hver praksislærer. Under finner du blant annet praksiskalender, retningslinjer for praksisstudier, og relevante skjemaer.

 

Politiattest

Du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Søk om politiattest så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om, og leverer, politiattest her.

Studieåret 2020-21

Forskrift, retningslinjer for praksis, klagerutiner og skikkethet

Progresjon i praksis

Skjema for tilpasset praksisperoide, permisjon og reisestøtte

Vurderingsrapport for barnehagelærerutdanningen

Vurderingsrapporten gjelder for alle praksisperioder i ekstern barnehage for barnehagelærerstudenter. Den må lastes ned på egen maskin før den kan skrives i, og innholdet kan lagres.

NB! Vurderingsrapporten skal også brukes når midveisvurderingen skrives. Den skriftlige midtveisvurderingen skal følge med når sluttvurderingen gjennomgås og overleveres studenten. Husk å fylle ut alle felt på forsiden av rapporten!

Deltid - praksis eget arbeidssted 1. studieår

For praksis på eget arbeidssted i 1. studieår deltid, er det laget en egen vurderingsrapport. Den finner du her.

Vurderingsrapport for grunnskolelærerutdanningen

Grunnskolelærerstudenter i 2. studieår, 1-7 trinn, skal gjennomføre én uke praksis i barnehage med temaet overgang barnehage skole. Egen vurderingsrapport gjelder for denne praksisperioden. 

Møter med praksissteder

Avtaler, rammeplan for utdanningen og nasjonale retningslinjer

Varslingsskjemaer

Rutiner for innsending og behandling av refusjon

Innstillingsskjema for ny praksislærer

Ønske om å bli praksisbarnehage

Informasjonsvideoer 

Hvordan veileder du studenter?

 

Hva innebærer det å være et praksissted?

 

Hvordan forbereder jeg meg på å ta imot studenter?

 

Videreutdanning i pedagogisk veiledninig

 

Ikke bestått praksis - praksisutvalg

 

Gyldig fravær i praksisperioder

 

Taushetsplikt i praksisperioder

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
chatbot-portlet