Praksis - barnehagelærerutdanningene, studiested Pilestredet | Praksis | LUI - Student

Praksis for barnehagelærerutdanningen

Praksis for barnehagelærerutdanningen

Praksisstudiene er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksiskalender for kommende studieår blir publisert på denne siden i februar/mars. Informasjon til studenter om fordeling av praksisplasser blir lagt ut i Canvas.

Universitetet inngår samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo og Akershus, og studenter kan ikke skaffe praksisplass selv. Studenter som bor i andre kommuner eller fylker, må reise inn til Oslo eller Akershuskommuner for å gjennomføre praksisstudier. Alle studenter må påregne ekstra reisetid i praksisperiodene.

Alle praksisperioder i våre samarbeidsbarnehager, uavhengig av studieprogram, gjennomføres på fulltid (fem dager i uken). I barnehagepraksis er det normalt to studenter hos hver praksislærer. Studenter som går på ett av deltidsprogrammene, har i tillegg praksis på eget arbeidssted. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo