Droppe til innhold

Praksis for barnehagelærerutdanningen

Praksisstudiene er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksiskalender for kommende studieår blir publisert på denne siden i februar/mars. Informasjon om fordeling av praksisplasser blir lagt ut i Canvas ved semesterstart.

Universitetet inngår samarbeidsavtaler med barnehager i Oslo og Akershusregionen, og studenter kan ikke skaffe praksisplass selv. Studenter som bor i andre kommuner eller fylker, må reise inn til Oslo eller Akershusregionen for å gjennomføre praksisstudier. Alle studenter må påregne ekstra reisetid i praksisperiodene.

Alle praksisperioder, uavhengig av studieprogram, gjennomføres på fulltid (5 dager i uken). I barnehagepraksis er det normalt to studenter hos hver praksislærer. Under finner du blant annet praksiskalender, retningslinjer for praksisstudier, og relevante skjemaer.

 

Politiattest

Du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Søk om politiattest så raskt som mulig etter at du har fått tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om, og leverer, politiattest her.

Studieåret 2019-20

Studieåret 2020-21

Retningslinjer og rutiner

Progresjon i praksis

Skjemaer

Bekreftelsesskjemaer for praksis på eget arbeidssted

Deltid

ABLU

Vurderingsrapporter

Vurderingsrapporten som skal benyttes i alle praksisperioder ligger på informasjonssiden for praksissteder. Klikk på lenken under. Skjemaer som skal dokumentere og bekrefte  gjennomført praksis på eget arbeidssted (kun deltid og arbeidsplassbasert utdanning) blir lagt i Canvas før praksisstart.

Informasjon for praksissteder, barnehagelærerutdanningen

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
chatbot-portlet