Fordypningsvalg ved barnehagelærerutdanningen (heltid) - Student

Fordypningsvalg BLU heltid

Fordypningsvalg BLU heltid

Fordypningsvalg for BLU heltid for høsten 2024.
 • Du kan søke fra 2. februar

 • Søknadsfrist 7. mars

 • Informasjonsmøte 2. februar kl- 14.30-16.15. Bygg: Pilestredet 32, Andrea Arntzens hus- Rom: N002.107, store auditorium.

 • Du får svar i slutten av april

Du kan velge mellom følgende emner høsten 2024:    

 1. Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging (tidligere: Barn med særlige behov)
 2. Pedagogisk arbeid med barn under 3 år
 3. Barndom, identitet og mangfold
 4. Forming, kunst og håndverk i barnehagen
 5. Utefag og ledelse
 6. Play, Movement, Nature and Outdoor Education (tidligere: Childhood in a Nordic Perspective)
 7. Fairytales and Creativity (tidligere: Myths, Fairytales and Legends)               

Søknadsprosessen

 • Du søker i Studentweb, velg og prioriter fordypninger i utdanningsplanen din. 
 • Du kan sette opp inntil fire alternativer på søknaden, i prioritert rekkefølge. 
 • Du kan endre søknaden din frem til søknadsfristens utløp.
 • De som allerede har valgt fordypning må forsikre seg om at de har valgt fordypninger vi tilbyr høsten 2024. Dersom du har satt opp fordypninger som vi ikke tilbyr høsten 2024 må du endre valget ditt. 
 • De som ikke søker innen fristen vil bli plassert der det er ledig plass. 

Dersom det er flere søkere enn plasser benytter vi følgende kriterier for tildeling av plasser:   

 • Først, antall oppnådde studiepoeng i henhold til normal studieprogresjon på barnehagelærerutdanningen.

 • Deretter, karaktersnitt på emnene fra første studieår og tredje semester.

 • Dersom det fremdeles er likt, loddtrekning.                   

Det kan være vi tar kontakt med noen av dere i løpet av  prosessen, og det er derfor viktig at du sjekker epost daglig.    

 

Kontakt oss

Kontakt oss