Droppe til innhold

Fordypningsvalg BLU heltid

Fordypningsvalg for BLU heltid (kull 2016) for høsten 2018
 • fronter

  Resultat av fordypningsvalg er nå klart og publisert på Fronter. 

 • regel

  Studenter som ikke har søkt må sende epost til infosenter-lui@hioa.no 

 • informasjon

  Det er fortsatt ledige plasser på det nye internasjonale fordypningskurset Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. Ny frist 30. april.

Det er fortsatt ledige plasser på det nye internasjonale fordypningskurset Children and Young People, Aesthetics and Special Needs

Ny frist 30. april. 

Det er nå mulig å velge det nye fordypningsemnet. Noe av det spennende med det, er at du vil møte studenter og lærere fra ulike institutter og fakulteter, og du vil kunne være med på å la kunst og kultur komme barn og unge med særlige behov til gode. Noe av det fine med internasjonale fordypninger er at du knytter internasjonale kontakter for resten av livet. Det er også plass til et par søkere til på Myths, Fairy Tales and Legends. 

 

Dere kan velge mellom følgende emner høsten 2018:     

 1. Barn med særlige behov

 2.  Pedagogisk arbeid med barn under 3 år

 3. Oppvekst og bærekraft 

 4. Dramatisk lek og læring   

 5.  Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen 

 6.  Utefag og ledelse

Søknadsskjema

  Engelskspråklige emner       

 1. Childhood in a Nordic Perspective – Play, movement and outdoor education

 2. Myth, fairytales and legends

 3. Children and Young People, Aesthetics and Special Needs 

Søknadsskjema 

Emneplaner publiseres i løpet av våren 2018.  Vi henviser til emneplanene for kull 2015, med forbehold om endringer. Det er to helt nye fordypninger, det foreligger ikke emneplan for disse fra i fjor.                

 

Dersom det er flere søkere enn plasser benytter vi følgende kriterier for tildeling av plasser:   

 • Først, antall oppnådde studiepoeng i henhold til normal studieprogresjon på barnehagelærerutdanningen

 • Deretter, karaktersnitt

 • Dersom det fremdeles er likt, loddtrekning                   

 

Dere kan sette opp inntil fire alternativer på søknaden, i prioritert rekkefølge.  De som ikke søker innen fristen vil bli plassert der det er ledig plass. Etter at fristen har gått ut er det ikke mulig å endre søknaden/bytte fordypning. Dette gjelder også hvis man får plass på en fordypning man ikke ønsket plass på.  

Det kan være vi tar kontakt med noen av dere i løpet av  prosessen, og det er derfor viktig at du sjekker epost daglig .