Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 er en femårig integrert masterutdanning på til sammen 300 studiepoeng. Her ser du oversikt over studiets oppbygging. Lenkene går til de nyeste versjonene av emneplanene og oppdateres i årlig mars måned.

Tredje studieår

Tredje studieår

 1. Femte semester (høst)

  Obligatoriske emner

  Valgfrie emner

  Fag 2

  Eller

  Eller

  Et av to fag du ikke har fra første år:

  Eller

  Fremmedspråk i utlandet:

  • Tysk 1 (60 stp. over femte og sjette semester)*

  • Fransk 1 (60 stp. over femte og sjette semester)*

  • Spansk 2 (60 stp. over femte og sjette semester)*

  *Fagene gjennomføres som utvekslingsstudent i Freiburg, Caen og Valencia.

 2. Sjette semester (vår)

  Obligatoriske emner

  Valgfrie emner

  Fag 3

  Du kan velge Fag 3 fra et av skolefagene i Fag 2. Det kan ikke være samme faget som du valgte i fjerde semester:

  Eller

  Eller

  Eller

  • Studier i utlandet

  Eller

  Eller: fremmedspråk i utlandet

  • Tysk 1 (60 stp. over femte og sjette semester)

  • Fransk 1 (60 stp. over femte og sjette semester)

  • Spansk 2 (60 stp. over femte og sjette semester)

  Eller

  Ett av to fag du ikke har fra første år: