Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 er en femårig integrert masterutdanning på til sammen 300 studiepoeng. Her ser du oversikt over studiets oppbygging. Lenkene går til de nyeste versjonene av emneplanene og oppdateres i årlig mars måned.

Femte studieår

Femte studieår

  1. Niende semester (høst)

  2. Tiende semester (vår)

    Obligatoriske emner

    Studenter kan skrive masteroppgave med tema fra fagområdet som tilsvarer tidligere fagvalg, men kun studenter som har Pedagogikkfordypning 1 i sjette semester og Pedagogikkfordypning 2 i niende semester kan skrive masteroppgave i pedagogikk.