Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 er en femårig integrert masterutdanning på til sammen 300 studiepoeng. Her ser du oversikt over studiets oppbygging. Lenkene går til de nyeste versjonene av emneplanene og oppdateres i årlig mars måned.

Fjerde studieår

Fjerde studieår

  1. Sjuende semester (høst)

  2. Åttende semester (vår)

    Obligatoriske emner

    Valgfrie emner (basert på tidligere fagvalg)

    Du skal fortsette med det faget du valgte fra sjuende semester:

    *Kunst og håndverk i syklus 2 gjennomføres ved Institutt for estetiske fag ved Fakultet for teknologi, kunst og design.