Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn (femårig masterutdanning) - Student

Studieoversikt Offentlig

Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn (femårig masterutdanning) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
300
Kull/termin
Høst 2022
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Norsk 1, emne 1

Emnekode M1GNO1100
Studiepoeng 10.0

Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1

Emnekode M1GPE1100
Studiepoeng 10.0

Praksis, 1.år

Emnekode M1GP1000
Studiepoeng 0.0

Matematikk 1, emne 1

Emnekode M1GMT1100
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2022 - Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (femårig masterutdanning)

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte 16. august 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  


Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  


Sjekklisten for nye studenter    

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.     


Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.     
 

Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    


Klasser, grupper og samlingsdatoer 
 

  • På ditt studium blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.  

  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.  


Politiattest 

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå


Tuberkulose og MRSA 

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt