Utveksling - femårig grunnskolelærerutdanning | Utveksling | LUI - Student

Utveksling med femårig grunnskolelærerutdanning

Utveksling med femårig grunnskolelærerutdanning

I løpet av den femårige masterutdanningen vil du bli utfordret til å se skole og lærerutdanning i et internasjonalt lys. OsloMet ønsker at så mange kvalifiserte studenter som mulig skal reise på utveksling. Du vil få kunnskap, erfaringer og minner for livet. Grip sjansen og reis på eventyr!

I den femårige masterutdanningen er det lagt til rette for et utenlandsopphold i løpet av det tredje studieåret.  Godkjente utvekslingsopphold er fra 3 måneder til ett år og vil inngå som en forhåndsgodkjent del av utdanningen din.

Hva koster det, og hvilke støtteordninger finnes? 

Du kan søke om vanlig lån og stipend fra Lånekassen når du skal på utveksling, og du kan få støtte til reisen og til eventuelle skolepenger. Det finnes også generøse stipendordninger. Et viktig tips er at når du reiser innen Europa, vil du få Erasmus+-stipend (dvs. minst 410 euro i måneden i stipend!). For øvrig varierer kostnadene fra sted til sted.  Les mer om finansiering. Siden man får de samme beløpene fra Lånekassen som når man er i Norge, pluss reisestøtte, og et eventuelt stipend fra Erasmus+, og Norge er et av verdens dyreste land å leve i, kan det for mange faktisk lønne seg å dra på utveksling!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Hvilken type opphold som er mulig for deg i 3. studieår, avhenger av hvilket fag du ønsker å ha det gjeldende semesteret.

På denne siden finner du en samlet oversikt over steder du kan reise til.

Hvor kan jeg dra?

Nedenfor kan du lese mer om de ulike typene studieopphold i utlandet. Generelt anbefales det å ikke ha lavere enn C i snitt. Fra OsloMets side er ikke dette et absolutt krav, men en del universiteter i utlandet krever at man har det. 

1. Fremmedspråksstudier i 3. studieår (30/60 stp). Dette er primært rettet mot 5-10-studenter

 • Pädagogische Hochschule Freiburg i Tyskland, 60 studiepoeng i tysk. Det er også mulig å ta kun 30 stp. i 6. semester. MGLU-1-7-studenter kan ikke ta to semestre i Tyskland, men de kan ta  ett semester der, og det er vårsemesteret (6. semester).
 • Universitat de Valencia i Spania, 60 studiepoeng i spansk. Det er også mulig å ta kun 30 stp. i 6. semester. MGLU-1-7-studenter kan ikke ta to semestre i Tyskland, men de kan ta ett semester der, og det er vårsemesteret (6. semester).
 • Université de Rennes 2, 60 studiepoeng i fransk.  MGLU-1-7-studenter kan ikke ta to semestre i Frankrike, men de kan ta ett semester der, og det er vårsemesteret (6. semester).

Det anbefales å velge 60-studiepoengsvarianten, for å oppnå best mulig nivå.

Årsenhetene har oppstart på høsten (5. semester). Du starter reisen ved å søke om utveksling i Søknadsweb. Søknadsfristen er 1. februar semesteret før du reiser. Hvis du vil ta kun 30 studiepoeng, er søknadsfristen 1. september i ditt femte semester.

Les mer om fremmedspråkstilbudet og hvordan man søker.

2. Tre måneders praksisopphold med selvstudier, 6. semester - eksamen ved OsloMet.

Praksisopphold i 6. semester er skreddersydde opplegg med utvalgte samarbeidsland som består av praksis på lokale skoler og arbeid med studier ved hjelp av digitale hjelpemidler og ressurser på vertsuniversitetet. Oppholdet er på 3 måneder (fra ca. 1. februar til 1. mai). 

Du reiser (som regel) sammen med en gruppe medstudenter, og har noen dagers praksis hver uke på en eller flere lokale skoler, parallelt med arbeid med studiene du skal ta ved OsloMet. Studentene jobber som regel i team to og to sammen i klasserommet når de er i praksis. Gruppen som reiser er gjerne fra 5 til 15 studenter til hvert land. 

For våren 2024 er det mulig (med covid-forbehold) med 3 måneders praksis- og studieopphold for deg som i 6. semester skal ha: 

 • Engelsk 1 (kun for MGLU 1-7)
 • Samfunnsfag 1
 • RLE 1
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonspedagogikk
 • OBS: Noen steder i Europa kan man også reise til med kroppsøving. Enkelte steder i Europa kan man ikke reise til med alle fagene over - se under "Destinasjoner".

Destinasjoner:

 • San Sebastian i Spania (obs: kun for kroppsøving), Århus i Danmark (obs: kun for samfunnsfag og RLE), Cagliari i Italia (obs: kun for kroppsøving og samfunnsfag).
 • Cape-regionen i Sør-Afrika. Praksis på skoler i townships. Faglig oppfølging fra University of the Western Cape gjennom kurs i Teacher Well Being.
 • Kathmandu i Nepal.  Samarbeid med Tribhuvan University. Praksis på en av universitetets praksisskoler.

Les mer om boforhold, kostnader og organisering ved å følge lenkene over.

 

3. Studieopphold i 6. semester -  30 studiepoeng tas i utlandet

Du kan reise som utvekslingsstudent til et universitet eller en høyskole som OsloMet har avtale med, og tar da eksamen på studiestedet i utlandet (tilsvarende 30 studiepoeng).

Studiene blir forhåndsgodkjent inn som del av graden din. Fagmiljøene ved LUI har plukket ut studiesteder med relevante fagtilbud. Du velger sted ut fra det faget du allerede har valgt i 6. semester. 

En samlet oversikt over steder du kan reise finner du på denne siden.

Når og hvordan skal jeg søke?

 • Søknaden om å ta årsenhet i fremmedspråk på utveksling må du sende til OsloMet via Søknadsweb innen 1. februar i ditt fjerde semester.
 • Søknaden om å reise på utveksling i 6. semester må du sende til OsloMet via Søknadsweb innen 1. september i ditt femte semester. Etter at du er blitt godkjent som utvekslingsstudent, vil du få veiledning i hvordan du skal sluttføre søknadsprosessen opp mot studiestedet du skal til.

Hvordan får jeg mer informasjon?

Kom på infomøter, les på nettsidene om utveksling, kontakt internasjonal koordinator!

Utveksling er også et tema på alle fagvalgsinfomøter. 

 • Nysgjerrig på fremmedspråk i utlandet? Dette kan anbefales på det varmeste! Ta kontakt hvis du lurer på noe, og les et eksempel her: Overgår alle forventninger (oslomet.no).  
 • Bli gjerne med i Facebook-gruppen OsloMet Utveksling (facebook.com), hvor du kan kan komme i kontakt med tidligere utvekslingsstudenter og studenter som skal dra samtidig som deg.

Kontakt oss

Kontakt oss