Utvekslingsavtaler | Utveksling - Student

Sentrale utvekslingsavtaler

Sentrale utvekslingsavtaler

Her finner du en oversikt over avtaler som i utgangspunktet kan benyttes av alle OsloMet-studenter.

Argentina

Australia

Brasil

Canada

Chile

Colombia

India

Kina

Mexico

Sør Afrika

USA