Droppe til innhold

Slik søker du

Her finner du informasjon om søknadsprosessen. Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

1. Finn ut  når og hvor du kan reise

Informasjon finner du på utvekslingsnettsidene til ditt fakultet.  Kontakt din internasjonale koordinator dersom du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

2. Skriv motivasjonsbrev

Hva skal motivasjonsbrevet inneholde?

Brevet skal inneholde en kort begrunnelse for hvorfor du vil studere i utlandet, hva du ønsker å få ut av det og hvorfor du vil studere ved de institusjonene du har søkt deg til. Dersom du har relevant internasjonal erfaring, ønsker vi at du inkluderer dette i motivasjonsbrevet. Dette kan være studentverv, erfaring som fadder eller buddy for internasjonale studenter, eller annet internasjonalt engasjement. Motivasjonsbrevet laster du opp når du søker, jf punkt 3.

3. Søk OsloMet om å reise på utveksling

Søk innen søknadsfristen ved å klikke på den blå knappen øverst på siden som tar deg til SøknadsWeb. Knappen er kun synlig i den perioden det er mulig å søke om utveksling. Det er to søknadsfrister i året:

  • 15. februar for studier som starter i høstsemesteret. Søknadsskjemaet åpner i midten av desember. 
  • 15. september for studier som starter i vårsemesteret. Søknadsskjemaet åpner i midten av august.

Hvordan laste opp motivasjonsbrevet?

Motivasjonsbrev skal lastes opp i steg 4 i søknaden. Dersom du kommer til Kvittering i stedet for steg 4, trykker du "Mine dokumenter" i menyen helt øverst. For videre instruksjoner, les informasjonen i SøknadsWeb.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden omtrent to uker etter fristen har gått ut. Svaret kommer på e-post. Dette må du gjøre når du har fått svar.

4. Møt til veiledning og/eller intervju

Levering av søknaden i SøknadsWeb er kun første steg i søknadsprosessen. Dersom du blir innstilt av OsloMet til å søke om å reise på utveksling, innkaller vi deg til veiledning  om hvordan du søker om opptak til det aktuelle utvekslingsstedet. 

Søker du om praksisopphold, kan du også bli innkalt til intervju umiddelbart etter at fakultetet har godkjent søknaden din.

5. Les Håndbok for utveksling

Håndbok for utveksling er nyttig under hele prosessen, fra du har søkt om utveksling til du har kommet hjem igjen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!