Slik søker du | Utveksling - Student

Slik søker du

Slik søker du

Ønsker du å reise på utveksling? Her finner du informasjon om søknadsfrister, søknadsprosessen og lenke til søknadsskjema. Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

I SøknadsWeb kan du søke om utveksling og laste opp motivasjonsbrev. Senere i prosessen skal du også svare på tilbud om innstilling til studie- eller praksisplass i utlandet, og laste opp kontrakt for utvekslingsoppholdet her.

NB! 

På bakgrunn av usikkerhet rundt Covid-19 situasjonen, må OsloMet ta noen forbehold for gjennomføring av utveksling våren 2021.​​​​​​​ Forbeholdene vil videreføres til å gjelde også høsten 2021. Les mer om forbeholdene på vår nettside om utveksling og koronasituasjonen.

 

1. Finn ut  når og hvor du kan reise

Informasjon finner du på utvekslingsnettsidene til ditt fakultet.  Kontakt din internasjonale koordinator dersom du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

2. Sett deg inn i hva som kreves

OsloMet stiller krav for å reise på utveksling. I tillegg har noen institusjoner karakterkrav. Disse finner du eventuelt  på vår nettside om institusjonen.

3. Skriv motivasjonsbrev

Motivasjonsbrevet skal være på maks 600 ord. I brevet skal du presentere deg selv og besvare følgende spørsmål:

a. Hvordan tror du utvekslingsoppholdet og ditt valg av land, institusjon og emner vil kunne bidra til

  • din faglige utvikling?
  • din personlige utvikling?

b. Hvordan tror du denne kompetansen kan komme til nytte i ditt fremtidige yrkesliv?

Motivasjonsbrevet laster du opp når du søker, se punkt 4.

4. Søk OsloMet om å reise på utveksling

Søk innen søknadsfristen ved å klikke på den blå knappen øverst på siden som tar deg til SøknadsWeb. Det er to søknadsfrister i året:

  • 1. februar for studier som starter i høstsemesteret. Søknadsskjemaet åpner normalt sett i midten av desember. 
  • 1. september for studier som starter i vårsemesteret. Søknadsskjemaet åpner normalt sett i midten av juni.

Hvordan laste opp motivasjonsbrevet?

Motivasjonsbrev skal lastes opp i steg 4 i søknaden. Dersom du kommer til Kvittering i stedet for steg 4, trykker du "Mine dokumenter" i menyen helt øverst. For videre instruksjoner, les informasjonen i SøknadsWeb.

5. Praksissamtale

Søker du om praksisopphold kan du bli kalt inn til en obligatorisk  samtale rett etter at søknadsfristen er gått ut. Samtalen er en del av vurderingen, se krav for å få reise på utveksling.

6. Svar på søknaden

Levering av søknaden i SøknadsWeb er kun første steg i søknadsprosessen. Du får svar på søknaden i SøknadsWeb og til din student e-postadresse omtrent tre uker etter at søknadsfristen har gått ut. Du må takke ja eller nei i SøknadsWeb. Les mer om hva du må gjøre etter å ha takket ja.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM