Droppe til innhold

Språkkrav

Hvilke krav som settes til språkkunnskaper, avhenger av hvor du skal.

Du må dokumentere at du kan undervisningsspråket i landet du skal til.

Hvordan finner du ut hva som gjelder for deg?

Hvordan du kan dokumentere at du kan språket, varierer mellom de ulike partnerinstitusjonene. Mer informasjon om de konkrete kravene får du enten på sidene om den enkelte institusjonen eller fra internasjonal koordinator ved ditt studieprogram.

Land i Europa (Erasmus+)

Hvis du reiser på utveksling gjennom Erasmus +, og skal følge undervisning eller praksis på ett av de 12 språkene som er inkludert i ordningen, må du ta en obligatorisk språktest i Online Linguistic Support (OLS) før du reiser ut.


Engelskspråklige land utenfor Europa

  • Mange engelskspråklige land godtar karakteren fire eller bedre i engelsk fra videregående skole. Har du en lavere karakter, kreves som regel en TOEFL-test eller IELTS-test. Noen få universiteter krever en språktest uansett.
  • Skal du søke om utveksling til en institusjon som krever TOEFL eller IELTS? Meld deg opp til testen så tidlig som mulig. Det kan være lang ventetid på å ta testen og på å få resultatene. Venter du for lenge kan du gå glipp av institusjonens egne søknadsfrister.

Kan jeg ta språkkurs?

Les mer om hvilke muligheter du har for å lære deg språk som utvekslingsstudent.

Hvordan søker jeg?

Les mer om hvordan du søker om utveksling.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet