Finansiering | Utveksling - Student

Finansiering

Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere ditt utvekslingsopphold på. Her finner du det du trenger å vite om de ulike mulighetene.
 • Lånekassen

  Til opphold som varer mer enn fire uker kan du søke om:

  • basisstøtte
  • skolepengestøtte
  • reisestøtte

  Les mer på Lånekassens nettsider (lanekassen.no).

  Språkkurs med støtte fra Lånekassen

  Dersom du skal studere ved en institusjon som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få stipend til et forberedende språkkurs. Språkkurset må være på minst fire uker med minimum 15 undervisningstimer per uke. Kurset må tas i forkant av studiet. Du finner mer informasjon på våre nettsider om praktiske forberedelser før oppholdet, og på Lånekassens nettside om språkstipend (lankassen.no).

  Når kan jeg søke?

  Du kan først søke lån og stipend hos Lånekassen når OsloMet har forhåndsgodkjent deg som utvekslingsstudent. OsloMet benytter FS (Felles Studentsystem) til dette og Lånekassen vil hente ut den nødvendige dokumentasjonen fra FS.

  • Dersom du skal på utveksling i vårsemesteret, kan du søke lån og stipend tidligst 1. desember.
  • Skal du på utveksling i høstsemesteret, kan du søke lån og stipend tidligst 1. juni.

  Hvordan søke støtte hos Lånekassen (lanekassen.no).

 • Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid i Europa.

  Som Erasmus+-student slipper du å betale skolepenger. Du får et stipend, tar en online språktest, og kan få tilbud om gratis språkkurs.

  Les mer om Erasmus+ stipend

   

 • Nordplus

  Nordplus-stipendet er for studenter som skal studere i Danmark, Finland, Sverige, Island, Færøyene, Grønland, Estland, Latvia, Litauen, og Åland.

  Utvekslingen foregår mellom fagmiljøer (sentre, institutter eller fakulteter) som har inngått Nordplus-avtaler seg imellom innenfor et faglig nettverk. Dine valgmuligheter avhenger av hvilke nettverk ditt fagmiljø er med i.

  Du kan få et reisestipend på 330/660 € avhengig av hvilket land du skal til, og et månedlig stipend på 200 €.

  Informasjon om hvordan du kan få stipendene og hvilke krav som stilles får du fra internasjonal koordinator ved ditt fakultet.

  Les mer om Nordplus (nordplusonline.org).

 • Andre stipendordninger

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM