Stipend for grønnere reiser - Student

Statisk artikkel

Stipend for en grønnere utvekslingsreise

OsloMet oppfordrer deg til å reise miljøvennlig når du skal på utveksling. Velger du et grønnere reisealternativ har du mulighet til å få ekstra stipend!

Det finnes to ulike stipend for studenter som velger et grønnere reisealternativ i forbindelse med utvekslingsoppholdet:  

  • OsloMet Miljøstipend: fra høsten 2022 skal det hvert år lyses ut 15 OsloMet miljøstipend på 2000 kroner. Det stilles to krav: du må være på utveksling fra OsloMet i minst 2 måneder og mer enn halvparten av reisen (t/r) må gjennomføres med tog, buss, bildeling, el-bil, eller sykkel. Andre miljøvennlige reisemåter kan også vurderes. Stipendene tildeles ved trekning blant alle som tilfredsstiller de to kravene.  Søk nå om miljøstipend (nettskjema.no)
  • Erasmus + grønne reiser: skal du på  Erasmus + utveksling og reiser miljøvennlig majoriteteten av veien,  kan du også søke om et ekstra Erasmusstipend på 50 €.  Les mer om Erasmus + grønne reiser.

Nyttige lenker