Fremmedspråk i lærerutdanning - bli språklærer gjennom utenlandsopphold - Student

Fremmedspråk i lærerutdanning - bli språklærer gjennom utenlandsopphold

Fremmedspråk i lærerutdanning - bli språklærer gjennom utenlandsopphold

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet LUI har utviklet særskilte opplegg sammen med utenlandske partnere for å kunne tilby grunnskolelærerstudentene tysk, spansk og fransk som fremmedspråk.
  • For studenter på fireårig grunnskolelærerutdanning er dette et tilbud i 4. og siste studieår (til og med 2019-20)
  • For studenter på femårig master i grunnskolelærerutdanning er det mulig å ta spansk og tysk i 3. studieår som utvekslingsstudent innen Erasmusprogrammet, og NYTT fra studieåret 2020-21 er at det også vil være mulig å ta fransk som Erasmusstudent, les mer nedenfor. 

Ved å ta tysk, spansk eller fransk i utlandet kommer du på flere måter til "dekket bord"! 

Hvilke emner du skal ta er bestemt på forhånd,  studieoppholdet gir deg undervisningskompetanse i språket og du får en unik mulighet til å praktisere og erfare språket i en kulturell kontekst. 

  • Studenter som reiser til Valencia, Freiburg eller Caen vil reise som Erasmusstudenter gjennom OsloMet sine utvekslingsavtaler, og får Erasmus+ stipend. Dette utgjør ca. 400 euro i stipend per måned, som du får i tillegg til Lånekassens støtte! 

For alle studiesteder vil det være nødvendig med forkunnskaper, det er imidlertid gode muligheter for støtte til språklige forberedelser. Du får for eksempel god støtte fra Lånekassen om du tar et fire ukers intensivkurs! 

Les mer om studier i tysk ved PH Freiburg

Les mer om studier i spansk ved Universitat de Valencia

Les mer om studier i fransk ved  Université de Caen  (NYTT innhold og opphold som Erasmusstudent!)