Spansk som fremmedspråk i Universitat de Valencia - Student

Spansk som fremmedspråk i Universitat de Valencia

Spansk som fremmedspråk i Universitat de Valencia

Valencia ligger på Spanias østkyst og er den tredje største byen i landet, byen har strand og et rikt kulturtilbud. Universitat de Valencia er et stort universitet med ca. 59000 studenter. Det regnes som Valencias mest internasjonale universitet og tar imot flere tusen Erasmus-studenter hvert år.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Universitat de Valencia

Beliggenhet

Valencia er en havneby ved Middelhavet og hovedstaden i provinsen Valencia.

Antall plasser

10-15

Bolig

Det er mulig å søke studentbolig, men det er rimeligst og vanligst å søke seg inn på det private leiemarkedet og dele med andre studenter. Leiekostnader for et rom i et kollektiv er på ca. 200-250 euro.

Må jeg betale skolepenger? 

Nei. Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen. 
Du må regne med noen andre utgifter utenom bolig, reise og opphold, men du får også Erasmus+-stipend.

 Les mer om finansiering og Erasmus+-stipend

Språkkrav og språklig forberedelse

Man bør ha hatt spansk II eller spansk III på videregående skole. Gjennom Erasmus+-programmet får man tilgang til en test og et online språkkurs, les mer om Online Linguistic Support. Man bør være på nivå B1 dagen før avreisen.

For at det ikke skal bli for vanskelig, anbefales alle å jobbe med spansken så mye som mulig i månedene før avreise - da blir selve oppholdet paricularmente agradable!

Man tar et intensivkurs i Spania i forkant av undervisningsstart. Universitetet i Valencia tilbyr dette intensivkurset, og Lånekassen gir et høyt stipendbeløp for dette.

Semesterinndeling

Høstsemesteret er fra tidlig september til januar. Vårsemesteret er fra månedsskiftet januar/februar til juni.

Man tar intensivkurset i spansk i august måned eller i januar måned. 

Beskrivelse av programmet - 30 og 60 studiepoeng

Årsenheten kan kun velges av studenter i den femårige grunnskolelærerutdanningen for 5-10-trinn, og altså ikke av 1-7-studenter.

Fra og med studieåret 2019-20 er det mulig å ta kun ett semester spansk, i vårsemesteret (6. semester), dette er også åpent for 1-7-studenter. Tilbudet er forhåndsgodkjent som 30 studiepoeng i spansk og gir undervisningskompetanse. 

Instituttet anbefaler de studentene som har mulighet til det, å benytte seg av muligheten til å ta 60 studiepoeng i Spania - for å få gleden av de faglige og kulturelle mulighetene et helt års studier kan gi. 

Man tar moduler som også spanske studenter tar, men med en del tilpasninger for utenlandske studenter. Det man studerer er forhåndsgodkjent som 60 studiepoeng i spansk. Det varierer fra år til år akkurat når de ulike emnene går.

Prikkpunktene nedenfor skisserer kort aktuelle temaer.

  • Spansk språkkurs ved Centre d´idiomes de UV
  • Spansk for utlendinger
  • Spansk norm og korrekt språkbruk
  • Lingvistikk for grunnskolelærere
  • Planlegging av undervisning i språk og litteratur i grunnskolen
  • Spansk som fremmedspråk for grunnskolelærere
  • Spansk språk for grunnskolelærere
  • Litteraturkunnskap for grunnskolelærere
  • Kultur og samfunn i den spansktalende verden

Studentene har praksis ved spanske skoler tilknyttet Universitat de Valencia, med arbeidsoppgaver tilpasset deres nivå. 

Kontakt: international-lui@oslomet.no for ytterligere informasjon.

Annet

Slik søker du

For de som vil studere i Spania i både det femte og det sjette semesteret, er søknadsfristen 1. februar i deres fjerde semester.

For de som vil studere i Spania i bare det sjette semesteret, er søknadsfristen 1. september i deres femte semester.