Tysk som fremmedspråk ved Pädagogische Hochschule Freiburg - Student

Tysk som fremmedspråk ved Pädagogische Hochschule Freiburg

Tysk som fremmedspråk ved Pädagogische Hochschule Freiburg

Ved Pädagogische Hochschule Freiburg kan du ta 30 eller 60 studiepoeng i tysk, utformet spesielt for grunnlærerstudenter. Praksis og didaktikk er integrert. PH Freiburg er en spesialisert lærerskole med omtrent 5000 studenter. Ved universitetet i byen går det i tillegg 30.000 studenter, noe som setter preg på byen.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Pädagogische Hochschule Freiburg

Se også egen nettside for utvekslingsstudenter.

Beliggenhet

Freiburg ligger helt sørvest i Tyskland, nær grensen til både Sveits og Frankrike. Bilfritt sentrum, en "grønn" profil på byen, god infrastruktur og vakre naturomgivelser gjør Freiburg til et populært reisemål.

Antall plasser

8

Må jeg betale skolepenger? 

Nei. Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen. 
Du må regne med noen andre utgifter utenom bolig, reise og opphold, men du får også Erasmusstipend.  

 Les mer om finansiering og Erasmusstipend

Bolig 

Du kan søke studentbolig via PH Freiburg. 

Språkkrav og språklige forberedelser

Du bør ha hatt tysk II eller tysk III på videregående skole. Gjennom Erasmusprogrammet  får du tilgang til en test og et online språkkurs, les mer om Online Lingustic Support.

Du kan ta intensivkurs i Tyskland før undervisningsstart og Lånekassen gir støtte til dette. Anbefalt nivå ved undervisningsstart er A2/B1 etter CEFR - Common Europaen Framework of Reference for languages

Semesterinndeling

Wintersemester: Oktober til ut februar. 
Sommersemester: mars/april til juli. 

Ved valg av kun 30 studiepoeng følger man det tyske Sommersemester.
Det er rom for intensivkurs i tysk i september eller i februar/mars.  

Beskrivelse av programmet - 30 og 60 studiepoeng

Årsenhet kan velges av studenter på fireårig GLU og 5-10 studenter på femårig grunnskolelærerutdanning.
Fra studieåret 2019-20 er det mulig å ta kun et semester ved PH Freiburg, som også er et tilbud for studenter på femårig grunnskolelærer 1-7.

Modulene som er plukket ut er forhåndsgodkjent som 30 studiepoeng tysk.  
Lenke til faglig innhold vil komme på denne siden.

Instituttet anbefaler gjerne studenter å benytte seg av muligheten til å ta to semestre i Tyskland å få gleden av de faglige og kulturelle mulighetene et års studier vil gi. Faglig innhold/fagplanbeskrivelse over dette finner du i  Informasjonsskriv om faglig innhold. Programmet i skrivet er forhåndsgodkjent som 60 studiepoeng i tysk. 

 

Praksis for studenter på fireårig grunnskolelærerutdanning

  • Studenter som tar 60 studiepoeng vil har praksis ved OsloMet i studiefri periode som PH Freiburg har i mars.

Praksis for studenter på femårig grunnskolelærerutdanning

  • Studenter som tar 60 studiepoeng vil har praksis ved dels ved PH Freiburg og dels ved OsloMet i studiefri periode som PH Freiburg har i mars.

  • Studenter som tar 30 studiepoeng gjennomfører praksis i før avreise.

 

Annet

Praktiske forhold rundt oppholdet finner du i eget hefte for grunnskolelærerstudenter

Slik søker du

Kontakt: international-lui@oslomet.no for ytterligere informasjon