Droppe til innhold

StudentinformasjonGrunnskolelærerutdanning 5-10. trinn (femårig masterutdanning)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
300
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heiltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Matematikk, emne 3

Emnekode:
M5GMT1300
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Engelsk, emne 3

Emnekode:
M5GEN1300
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Norsk, emne 3

Emnekode:
M5GNO1300
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan