Bachelorstudium i barnevern - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i barnevern Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Høst 2022
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på bachelorstudiet i barnevern.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Juss – juridisk metode, rettskildelære og forvaltningsrett

Emnekode BV1300
Studiepoeng 10.0

Barnevern i velferdsstaten – mandat, profesjon og selvforståelse

Emnekode BV1100
Studiepoeng 10.0

Psykososiale perspektiver – barns oppvekst og utvikling

Emnekode BV1200
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2022: Bachelorstudium i barnevern

Studiestart 2022: Bachelorstudium i barnevern

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Program studiestart 16. august 2022

Barnevernpedagogutdanningen ved OsloMet, emne BV1100 

Sted: Pilestredet 35, rom PH330 (hovedinngang fra Holbergs plass) 
Tid: 08.30-11.30  

08.30: Emneansvarlige Edda Stang og Jan Storø ønsker velkommen.

Velkommenhilsen ved Anne Britt Djuve og Lise Kleppe, leder og nestleder av Institutt for sosialfag. Hilsen ved dekan Oddgeir Osland.

Musikalsk hilsen ved førstelektor Svein Fuglestad.

Oppmøteregistrering ved seniorrådgiver Anne Juul Persbråten.

09.15: Inndeling i grupper med 7-8 studenter i hver gruppe. Gruppene får tid sammen til å bli kjent, enten de velger i sitte i rommet eller finne et sted i bygget (for eksempel i kantina i første etasje).

10.15: De emneansvarlige orienterer om undervisningen sammen med Anita Sundnes og Kari Sjøhelle Jevne, som er ansvarlig for emne BV1200 (disse to emnene går parallelt).

11.15: Programmet er slutt, og fadderne kommer og henter de som vil være med på fadderprogrammet.

Husk å takke ja

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Studieinfokontakt

Kontakt oss