Guide til oppgaveskriving | Oppgaveskriving - Student

Guide til oppgaveskriving

Guide til oppgaveskriving

Her kan du få hjelp til hvordan du kommer i gang med skriveprosessen.

Denne guiden er utarbeidet av Studieverkstedet i samarbeid med biblioteket. Det er en generell veiledning og studiet ditt kan ha andre krav (se oppgavemaler lenger nede).

Å skrive en oppgave er en prosess, og arbeidet består av ulike faser:

Startpakke i oppgaveskriving

Startpakka er en digital introduksjon/guide til oppgaveskriving. Her får du gode tips til både studieteknikk og oppgaveskriving.

Gå til Startpakka (bokskapet.oslomet.no)

Oppgaveskriving ved ditt studium

Følgende oppgavemaler er kun et utvalg. Det kan derfor være nyttig å forhøre seg om hvilke maler og regler som gjelder for ditt fag.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Veiledning i oppgaveskriving - barnehagelærerutdanning

Fakultet for helsevitenskap

Oppgaveskriving for sykepleie og helsefremmende arbeid, sykepleie og paramedisin (PDF)

Behandling av personopplysninger i studieoppgaver

Skal du intervjue eller sende ut et spørreskjema i forbindelse med studieoppgaver? Da må du være oppmerksom på regler om behandling av personopplysninger.

Åpningstider og veiledning fra Studieverkstedet

Åpningstider finner du på bibliotekets kurs- og veiledningssider.

Kontakt og åpningstid

Kontakt

Studieverkstedet Pilestredet

Studieverkstedet Kjeller