Guide til oppgaveskriving - Student

Statisk artikkel

Guide til oppgaveskriving

Her kan du få hjelp til hvordan du kommer i gang med skriveprosessen.

Denne guiden er utarbeidet av Studieverkstedet i samarbeid med universitetsbiblioteket. Det er en generell veiledning og studiet ditt kan ha andre krav. Sjekk Canvas eller ta kontakt med ditt studium.

Å skrive en oppgave er en prosess, og arbeidet består av ulike faser: