Guide til oppgaveskriving | Oppgaveskriving - Student

Guide til oppgaveskriving

Guide til oppgaveskriving

Her kan du få hjelp til hvordan du kommer i gang med skriveprosessen.

Denne guiden er utarbeidet av Studieverkstedet i samarbeid med biblioteket. Det er en generell veiledning og studiet ditt kan ha andre krav (se oppgavemaler lenger nede).

Å skrive en oppgave er en prosess, og arbeidet består av ulike faser:

Startpakke i oppgaveskriving

Startpakka er en digital introduksjon/guide til oppgaveskriving. Her får du gode tips til både studieteknikk og oppgaveskriving.

Gå til Startpakka (x.oslomet.no). Logg inn med Feide, eller opprett bruker, for å få tilgang til innholdet.

Oppgaveskriving ved ditt studium

Følgende oppgavemaler er kun et utvalg. Det kan derfor være nyttig å forhøre seg om hvilke maler og regler som gjelder for ditt fag.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Veiledning i oppgaveskriving - barnehagelærerutdanning

Fakultet for helsevitenskap

Oppgaveskriving for sykepleie og helsefremmende arbeid, sykepleie og paramedisin (pdf)

Behandling av personopplysninger i studieoppgaver

Skal du intervjue eller sende ut et spørreskjema i forbindelse med studieoppgaver? Da må du være oppmerksom på regler om behandling av personopplysninger.

Åpningstider og veiledning fra Studieverkstedet

Åpningstider finner du på bibliotekets kurs- og veiledningssider.

Kontakt og åpningstid

Kontakt

Studieverkstedet Pilestredet

Studieverkstedet Kjeller