Personvern og informasjonssikkerhet for studenter

Her kan du finne hva du som student trenger å vite om personvern og informasjonssikkerhet, både for å beskytte deg selv og for å beskytte andre.

Personvern og infosikkerhet - knappemeny