Rettigheter og plikter - Student

Rettigheter og plikter

Rettigheter og plikter

Oversikt over dine rettigheter og plikter som student.

Permisjon

Du kan i enkelte situasjoner søke om permisjon fra studiet.

Regelverk

Oversikt over det regelverket som gjelder deg og dine studier.

Rettighetspolitikk

Du eier i utgangspunktet selv det du skaper eller bidrar til av resultater i forskningsprosjekter eller prosjektoppgaver.

Saksbehandling og klage på vedtak

Saksbehandlingen ved OsloMet reguleres av forvaltningsloven. Forvaltningsloven har bestemmelser om saksforberedelse, om enkeltvedtak og om klage på enkeltvedtak.

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering skal sikre at personer innenfor enkelte yrker er skikket til den jobben de er utdannet til. Det betyr at de i tillegg til den faglige kunnskapen, også skal være personlig egnet til å utføre jobben.

Studentavtaler

Det finnes ingen bestemt lov som sikrer dine immaterielle rettigheter. Hovedprinsippet er derfor at du selv eier resultatene av bidraget ditt inn i forskningsprosjekter eller prosjektoppgaver, hvis ikke noe annet er avtalt