Studieverkstedet | Bibliotek og oppgaveskriving - Student

Studieverkstedet

Studieverkstedet

Luft ideene dine med studenter og veiledere, kom i gang med skriveprosessen og få tips og råd. Benytt deg av Studieverkstedets veiledning eller gratis kurs.

Kontakt og åpningstid

Kontakt

Studieverkstedet Pilestredet

Studieverkstedet Kjeller