Studieverkstedet | Bibliotek og oppgaveskriving - Student

Studieverkstedet

Studieverkstedet

Luft ideene dine med studenter og veiledere, kom i gang med skriveprosessen og få tips og råd. Benytt deg av Studieverkstedets veiledning eller gratis kurs.

Trenger du hjelp til å forstå oppgavetekst fra lærer eller å komme i gang med skrivingen?

Ønsker du tilbakemelding på egen tekst, spør oss gjerne om:

  • Logisk struktur - rød tråd
  • Bruk av andres faglitteratur i egen tekst
  • Drøfting og refleksjon
  • Problemstilling
  • Forbedring av språket (men ikke språkvask)

Du kan også benytte oss under hjemmeeksamen.

Litteratursøk og kildehenvisning må du ta med en bibliotekar.

Om Studieverkstedets veiledning

Studieverkstedet består av studenter og veiledere. De veileder og gir tips om:

  • oppgaveskriving
  • hvordan komme i gang med skriveprosessen
  • studieteknikk
  • andre ting du lurer på eller synes er utfordrende i studiehverdagen

Merk! Korrekturlesing av oppgaver eller språkvask er ikke del av tilbudet.

Veiledningstilbud

Skrivekafé

Digital Skrivekafé i regi av Studieverkstedet er tilbake! Se informasjon og nyhetssak om skrivekafeen. 

Gratis kurs

Vi har kurs i blant annet studieteknikk, akademisk skriving og akademisk skriving for deg med norsk som andrespråk.

Få oversikt over Studieverkstedets kurs m.m. på kurssidene for Universitetsbiblioteket.

Spesialpedagogiske spørsmål

Vi har dessverre ingen spesialpedagog tilknyttet Studieverkstedet nå, men vi har erfarne skrivementorer og veiledere hvis du har behov for å diskutere dine utfordringer med noen. Vi kan hjelpe deg med: egenmotivasjon, studieteknikk, leseteknikker og skrivestrategier.

Bestill veiledningstime via Timeplanlegging, TP (tp.uio.no). 

PAL - studiegruppeledere

Studieverkstedet har utviklet et kurstilbud hvor studenter læres opp til å jobbe som studiegruppeledere; de skal tilrettelegge for medstudenters læringsprosess i grupper.

Er studentledede studiegrupper noe dere ønsker på din utdanning kan du anbefale din lærer å se på nettsiden Tilrettelegging for læring i studiegrupper PAL/SI-PASS (ansatt.oslomet.no).

Hvis dette lyder interessant for din utdanning, og dere har spørsmål, ta kontakt med: Studieverkstedet@oslomet.no, Ingunn.Nilsen@oslomet.no, (koordinator og hovedansvar for Pilestredet) eller Grethe.Moen-Johansen@oslomet.no (hovedansvar for Kjeller).

Nyttige lenker

Åpningstider og veiledning

Åpningstider finner du på bibliotekets kurs- og veiledningssider

Kontakt og åpningstid

Studieverkstedet Pilestredet

Studieverkstedet Kjeller