Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Universitetsbiblioteket

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:

APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

APA-stil
Fredag 24. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

APA-stil
Fredag 7. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

APA-stil
Onsdag 4. mars
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

APA-stil
Fredag 27. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

APA-stil
Fredag 24. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

APA-stil
Fredag 15. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

APA-stil
Onsdag 10. juni
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes primært av Studieverkstedet.

Kursrekke: Å skrive masteroppgave, del 2
Mandag 27. januar 2020
Tid: 13.00 - 15.00
Sted: Falbes gate 5, GG130

Skrivekurs om problemstilling
Torsdag 6. februar 2020
Tid: 09.00-10.45
Sted: Kjeller, rom F224
NB! krever påmelding

Kursrekke: Å skrive masteroppgave, del 3
Mandag 10. februar 2020
Tid: 13.00 - 15.00
Sted: Falbes gate 5, GG130

EndNote

Vi holder også kurs i Zotero, et alternativ til EndNote.

Grunnleggende EndNote
Torsdag 9. januar
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 16. januar
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 24. januar
Tid: 10.30-12.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Mandag 3. februar
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Onsdag 5. februar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote Basics (in English)
Wednesday 12. February
Time: 10.30-12.15
Place: Library P35, PI 343
NB! Max 24 seats - first come, first served

Grunnleggende EndNote
Fredag 14. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted
Onsdag 19. februar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 21. februar
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 6. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 12. mars
Tid: 10.30-12.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Basic EndNote and APA style (in English)
Thursday 19. March
Time: 09.30-11.15
Place: Library P48, P372
NB! Max 15 seats - first come, first served

Grunnleggende EndNote
Fredag 20. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Mandag 30. mars
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted
Fredag 3. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted
Onsdag 15. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 16. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 7. mai
Tid: 10.30-12.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted
Fredag 8. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Tirsdag 19. mai
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 5. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Informasjonssøk

Intro. til litteratursøk
Fredag 17. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Intro. til litteratursøk
Fredag 28. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Intro. til litteratursøk
Onsdag 27. mai
Tid: 10.30-11.30
Sted: Strømming via Adobe Connect
 

Kildekritikk

Kurs blir lagt ut fortløpende.

Studieteknikk

Kurs blir lagt ut fortløpende. Kursene holdes av Studieverkstedet.

Word

Word i oppgaveskriving  AVLYST!
Onsdag 22. januar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Word i oppgaveskriving
Fredag 31. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Fredag 21. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 18. mars
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 18. mars
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P35, PI 343
NB! Maks 24 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 1. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Word i oppgaveskriving
Fredag 17. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Word i oppgaveskriving
Onsdag 29. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 13. mai
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Fredag 29. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

 

Zotero

Introkurs i Zotero
Fredag 31. januar
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P35, PI 343
NB! Maks 24 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Mandag 2. mars
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P35, PI 343
NB! Maks 24 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Fredag 13. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Mandag 27. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P35, PI 343
NB! Maks 24 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Fredag 22. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

3D-printing

Biblioteket P35s to 3D-printere er på flyttefot. Bruk OsloMet Makerspace sine 3D-printere i mellomtiden (1. etasje, P35). Forutsetter kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@oslomet.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@oslomet.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning (bl.a. APA og Chicago), EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00-14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte

chatbot-portlet