Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Universitetsbiblioteket

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:
APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

Online-kurs: Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 26. april
Tid: 12.00-13.00
Sted: Online LIVE (Adobe Connect)
NYHET! Delta på kurs hjemmefra eller fra kontoret. Følg lenka over for mer info.

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 24. mai
Tid: 12.00-13.00
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Skrivekurs med fokus på argumentasjon og drøfting
Tirsdag 9. april
Tid: 14.00-15.30
Sted: Kjeller, rom B250
NB! krever påmelding

EndNote

Grunnleggende EndNote
Onsdag 24. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket, rom U1-037 (PP35)
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Online-kurs: Grunnleggende EndNote
Tirsdag 30. april
Tid: 13.00-14.30
Sted: Online-kurs LIVE (Adobe Connect)
NYHET! Delta på kurs hjemmefra eller fra kontoret. Følg lenka over for mer info.

Grunnleggende EndNote
Torsdag 9. mai
Tid: 10.30-12.15
Sted: P48, rom P372
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 10. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Onsdag 29. mai
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Fredag 31. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 21. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Informasjonssøk

Kurs i litteratursøk
Fredag 29. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Fredag 5. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Onsdag 12. juni
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Kildekritikk

Kurs blir lagt ut løpende.

Studieteknikk

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Kurs blir lagt ut løpende.

Word

Online-kurs: Word i oppgaveskriving
Onsdag 3. april
Tid: 10.00-11.00
Sted: Online-kurs LIVE (Adobe Connect)
NYHET! Delta på kurs hjemmefra eller fra kontoret. Følg lenka over for mer info.

Word i oppgaveskriving
Fredag 12. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Tirsdag 30. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: P35, rom PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Fredag 3. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 15. mai
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Fredag 7. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Zotero

Zotero - enklere enn EndNote
Torsdag 11. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: P35, rom PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Zotero - enklere enn EndNote
Tirsdag 21. mai
Tid: 10.30-12.15
Sted: P35, rom PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Fredag 14. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

3D-printing

Biblioteket P35s to 3D-printere er på flyttefot. Bruk OsloMet Makerspace sine 3D-printere i mellomtiden (1. etasje, P35). Forutsetter kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

 

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning (bl.a. APA og Chicago), EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte