Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Universitetsbiblioteket

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:

APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

APA-stil
Fredag 22. november
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

APA-stil
Fredag 20. desember
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Kurs blir lagt ut fortløpende.
 

EndNote

Vi holder også kurs i Zotero, et alternativ til EndNote.

Grunnleggende EndNote
Fredag 18. oktober
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Mandag 21. oktober
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 1. november
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Basic EndNote in English
Monday November 4
Time: 10.30-12.15
Place: Library P35, PI 343

Grunnleggende EndNote
Mandag 11. november
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted
Fredag 15. november
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 28. november
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket, U1-037 (PP35)
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 29. november
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe connect

EndNote-verksted
Fredag 6. desember
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

 

Informasjonssøk

Søkeverksted
Fredag 8. november
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Søkeverksted
Onsdag 27. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Kildekritikk

Kurs blir lagt ut fortløpende.

Studieteknikk

Kurs blir lagt ut fortløpende. Kursene holdes av Studieverkstedet.

Studieteknikk
Torsdag 17. oktober
Tid: 15.00-16.30
Sted: Biblioteket Kjeller
Påmelding til kurs 17.10.19

Word

Word i oppgaveskriving
Onsdag 30. oktober
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 13. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Word i oppgaveskriving
Fredag 13. desember
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Zotero

Introkurs i Zotero
Fredag 25. oktober
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Tirsdag 29. oktober
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P35, PI-343
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Onsdag 11. desember
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

3D-printing

Biblioteket P35s to 3D-printere er på flyttefot. Bruk OsloMet Makerspace sine 3D-printere i mellomtiden (1. etasje, P35). Forutsetter kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@oslomet.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@oslomet.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning (bl.a. APA og Chicago), EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00-14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte

chatbot-portlet