Droppe til innhold

Kurs og veiledning fra Universitetsbiblioteket

Bibliotekene og Studieverkstedet er fysisk stengt frem til 14. april. I denne perioden tilbyr vi digitale kurs og veiledning i bl. a. Word, EndNote, oppgaveskriving og APA.

Veiledning fra biblioteket og Studieverkstedet i denne perioden

Biblioteket og Studiverkstedet tilbyr veiledning via e-post og chat i perioden vi har fysisk stengte lokaler. 

Kurs i denne perioden

Vi strømmer flere kurs via Adobe Connect. Hvis du ikke har Adobe Connect blir du bedt om å laste det ned når du følger lenkene fra kursoversikten: 

 

Word i oppgaveskriving
Onsdag 1. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Strømming via Adobe connect

EndNote-verksted 
Fredag 3. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

APA-stil
Fredag 24. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

 

 

 

 

 

Finn kurs:

APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

 

APA-stil

APA-stil
Fredag 24. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

APA-stil
Fredag 15. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

APA-stil
Onsdag 10. juni
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes primært av Studieverkstedet.

Det er foreløpig ikke satt opp flere kurs i akademisk skriving.

EndNote

Vi holder også kurs i Zotero, et alternativ til EndNote.

Grunnleggende EndNote
 

EndNote-verksted
Fredag 3. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe Connect

EndNote-verksted
Onsdag 15. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 16. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Torsdag 7. mai
Tid: 10.30-12.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted
Fredag 8. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Tirsdag 19. mai
Tid: 12.30-14.15
Sted: Helsefagbiblioteket (PP35) U1-037
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 5. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Informasjonssøk

Intro. til litteratursøk
Onsdag 27. mai
Tid: 10.30-11.30
Sted: Strømming via Adobe Connect
 

Kildekritikk

Kurs blir lagt ut fortløpende.

Studieteknikk

Kurs blir lagt ut fortløpende. Kursene holdes av Studieverkstedet.

Word

Word i oppgaveskriving
Onsdag 1. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Word i oppgaveskriving
Fredag 17. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Strømming via Adobe connect

Word i oppgaveskriving
Onsdag 29. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Onsdag 13. mai
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

Word i oppgaveskriving
Fredag 29. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

 

Zotero

Introkurs i Zotero
Mandag 27. april
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P35, PI 343
NB! Maks 24 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Fredag 22. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningspunktet
NB! Maks 15 plasser - førstemann til mølla

3D-printing

Biblioteket P35s to 3D-printere er på flyttefot. Bruk OsloMet Makerspace sine 3D-printere i mellomtiden (1. etasje, P35). Forutsetter kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

Veiledningspunkt

Se veiledning og hjelp fra biblioteket og Studieverkstedet.

Studieverkstedet Kjeller - veiledningspunktet er stengt, men tilbyr telefon-/skypeveiledning i åpningstidene!
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@oslomet.no

Studieverkstedet Pilestredet - veiledningspunktet er stengt, men tilbyr telefon-/skypeveiledning i åpningstidene!
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@oslomet.no

Helsefagbiblioteket i P32 - tilbyr veiledning via e-post og chat i perioden vi har fysisk stengte lokaler. 
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35 - tilbyr veiledning via e-post og chat i perioden vi har fysisk stengte lokaler. 
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning (bl.a. APA og Chicago), EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48 - tilbyr veiledning via e-post og chat i perioden vi har fysisk stengte lokaler. 
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00-14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller - tilbyr veiledning via e-post og chat i perioden vi har fysisk stengte lokaler. 
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte

chatbot-portlet