Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Universitetsbiblioteket

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:
APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk, kildebruk og referering
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

 

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 16. november
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 30. november
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Onsdag 12. desember
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Kursrekke i akademisk skriving og lesing for studenter med norsk som andrespråk, del 1.
Tema: Om skriveprosess, hvordan få "flyt" i teksten din. Gjør rede for det du leser med egne ord.
Torsdag 29. november
Tid: 14.15-16.15
Sted: Pilestredet 48, rom P372
Påmelding kurs 29.11.18

Introduksjon til akademisk skriving
Mandag 3. desember
Tid: 15.15-17.00
Sted: Kjeller, rom B134
Påmelding kurs 3. desember

Kursrekke i akademisk skriving og lesing for studenter med norsk som andrespråk, del 2.
Tema: Skriv fag, diskuter og drøft så leseren forstår deg.
Torsdag 13. desember
Tid: 14.15-16.15
Sted: Pilestredet 48, rom P372
Påmelding kurs 13.12.18  
 

EndNote

Grunnleggende EndNote
Onsdag 21. november
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 14. desember
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Onsdag 19. desember
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Informasjonssøk

Kurs i litteratursøk
Onsdag 21. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Onsdag 5. desember
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kildekritikk, kildebruk og referering

Kurs blir lagt ut løpende.

Studieteknikk

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Kurs blir lagt ut løpende.

Word

Introkurs i Word
Tirsdag 20. november
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P35, PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Word
Onsdag 28. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Zotero

Det er for tiden ingen oppsatte kurs i Zotero

3D-printing

Biblioteket P35 har to 3D-printere som kan brukes av OsloMet-studenter og ansatte. Forutsetning for bruk er at du har deltatt på ett av OsloMet Makerspace sine kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

 

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, bl.a. Chicago-stil m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte