Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Universitetsbiblioteket

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:
APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk, kildebruk og referering
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 4. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Onsdag 23. januar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Onsdag 6. februar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 22. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 15. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 26. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 24. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Det er for tiden ingen kurs i Akademisk skriving. Nye kurs vil bli lagt ut fortløpende.
 

EndNote

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Onsdag 19. desember
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Onsdag 9. januar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekomne
Fredag 11. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 8. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekomne
Fredag 15. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Onsdag 20. mars
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 10. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Onsdag 29. mai
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Fredag 31. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 21. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Informasjonssøk

Kurs i litteratursøk
Fredag 18. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Onsdag 20. februar
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Fredag 29. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Fredag 5. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Onsdag 12. juni
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kildekritikk, kildebruk og referering

Kildekritikk
Fredag 8. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Studieteknikk

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Kurs blir lagt ut løpende.

Word

Intro til Word
Fredag 1. februar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Onsdag 6. mars
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Fredag 22. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Onsdag 3. april
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Fredag 12. april
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Fredag 3. mai
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Onsdag 15. mai
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Intro til Word
Fredag 7. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Zotero

Introkurs i Zotero
Fredag 25. januar
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Fredag 1. mars
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Zotero
Fredag 14. juni
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, veiledningskroken
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

3D-printing

Biblioteket P35 har to 3D-printere som kan brukes av OsloMet-studenter og ansatte. Forutsetning for bruk er at du har deltatt på ett av OsloMet Makerspace sine kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

 

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning (bl.a. APA og Chicago), EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte