Nattergalen - Student

Nattergalen

Nattergalen

På denne siden finner du skjemaer og brosjyrer som er knyttet til mentorordningen Nattergalen.

For foreldrene

Nattergalen brosjyre med søknadsskjema

Samtykkeskjemaet

Bli mentor!

Førsteårsstudenter på OsloMets bachelorstudier, som inneholder forebyggende sosialt arbeid, blir presentert for Nattergalen i løpet av oppstartsperioden. Andre- og tredjeårsstudenter kan også bli med, men må selv ta kontakt med Nattergalen. Kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Nattergalen er et viktig bidrag til studentenes utdanning. Mentorene får innblikk i barnas liv, får økt kunnskap og forståelse. Mentorene lærer om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag, hvordan forholde seg til ulike kulturer (og kanskje språk). Mentorene lærer kommunikasjon og samhandling med barn, egenskaper som er viktig når studentene skal ut i arbeidslivet og jobbe med barn. 

Studentene får et stipend for å være mentor – og de forplikter seg til å fullføre et helt mentorår fra oktober til mai, med tilhørende mentoropplæring og veiledning.

Mentorer får

  • tilgang til felles arrangementer arrangert av Nattergalen, sammen med sine mentorbarn
  • opplæring og veiledning i løpet av mentoråret
  • et dagskurs med ferdighetstrening i profesjonelle samtaler og kommunikasjon i mentorskap
  • muligheten til å medvirke i Nattergalen gjennom rollen som medlærer og lønnet studentassistent, når mentoråret er ferdig
  • etablere og utvikle relasjon med sitt mentorbarn og deres familie
  • bli en betydningsfull rollemodell
  • utvikle seg selv som person og fagperson på måter som er vanskelig å lese seg til. Det inkluderer praktisk relasjonskompetanse og styrket kultursensitivitet
  • anledning til å få 10 ekstra studiepoeng, gjennom en tredagers hjemmeeksamen om egen mentorpraksis. Det planlegges fremover eksamen i form av digital historiefortelling
  • stipend på 2 200 kroner
  • attest fra Nattergalprosjektet

Søk om å bli mentor

Potensielle mentorer må, innen søknadsfristen andre mandag i september, fylle ut og sende inn søknadsskjema. De blir deretter innkalt til et intervju. Siden blir referansepersonene kontaktet.