Praksis - Fakultet for samfunnsfag | Praksis | SAM - Student

Praksis ved fakultet for samfunnsvitenskap

Praksis ved fakultet for samfunnsvitenskap

<

Praksisinformasjon for studiene som tilhører Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

Praksis for de ulike studiene

Praksis for fotojournalistikk

I femte semester kan studentene ha praksis med veiledning i et mediehus. Studenten deltar under veiledning i det daglige arbeidet i redaksjonen, med selvstendige oppgaver innen ulike fotojournalistiske områder og sjangere. Studentene forplikter seg til å ta den praksisplassen utdanningen stiller til rådighet. Praksisperioden varer hele 5. semester.