Praksis for journalistikk - Student

Statisk artikkel

Praksis for journalistikk

Bachelorprogram i journalistikk har obligatorisk praksis i 3. semester og selvvagt praksis i 5. semester.

Praksis for journalistikk 3. semester

I den siste delen av tredje semester har studentene en obligatorisk, veiledet praksisperiode på 10 uker. Studenten forplikter seg til å ta den plassen utdanningen stiller til rådighet. Det er ikke mulig å selv velge praksissted, eller ha praksis et sted man allerede har tilknytning. Praksisstedet betaler 40% av grunnlønn i praksisperioden. NRK har egne satser. 

Studenten kan få praksisplass i hele Norge. Dersom man av tvingende årsaker må være i Oslo, for eksempel på grunn av sykdom eller omsorgsansvar, må dette oppgis i søknaden. Instituttet dekker billigste reisemåte til og fra praksisstedet for den som skal reise langt. Studenten må selv skaffe bolig på praksisstedet. 

Det blir arrangert informasjonsmøter i mars/april der studentene får nærmere informasjon om frister og gangen i tildeling av praksisplasser. I april blir det publisert en liste over tilgjengelige praksisplasser som studentene deretter søker på via nettskjema. NRK og TV2 har separate prosesser med intervju. 

Redaksjonen skal oppnevne veileder for praktikanten. Det skal gjennomføres forventningssamtale med veileder i forkant av praksisperioden. Både redaksjonen og studenten får en av journalistutdanningens faglærere som kontaktperson ved OsloMet. Denne personen kan kontaktes dersom man ikke får veiledning i redaksjonen, eller det er andre ting som ikke fungerer. 

Det er ikke mulig å klage på praksistildelingen når det gjelder hvilken plass man blir tildelt eller hvordan tildelingen gjøres. Dersom det oppstår problemer med praksissted/gjennomføring av praksis må studenten informere sin kontakt/praksisansvarlig ved OsloMet så fort som mulig og før praksisen er fullført.

Emneside med mer informasjon: JBPRAKSIS Redaksjonspraksis

Emneansvarlig: Anders Gjesvik

Administrativ koordinator: Karoline Flaata

Søknad om refusjon av reiseutgifter

Selvvalgt praksis for journalistikk 5. semester 

I 5. semester kan studenten velge å ta et emne med en ny praksisperiode på minimum 9 uker. Den selvvalgte praksisen skal være en fordypning tematisk, teknisk eller sjangerspesifikt. Studenten må selv finne område for fordypning, og redaksjon der praksisen skal gjennomføres. 

Studenten kan for eksempel velge å spesialisere seg innen utenriksjournalistikk, webdesign eller reportasje. Det er i utgangspunktet ikke mulig å gjenta en generell og bred praksis som den obligatoriske praksisen i 3. semester, men studenten kan argumentere for at fordypningen gir innsikt i et medium (radio, video osv.) som vedkommende ikke behhersker fra før. Praksisen skal i alle tilfeller være journalistisk. 

Den selvvalgte praksisen er et valgfritt emne som gir 15 studiepoeng. Den skal vare i minimum 9 uker, og studenten og praksisstedet blir enige om hvordan tiden skal fordeles, alt fra en sammenhengende periode til faste dager hver uke. Studenten må selv ta ansvar for at praksisen ikke kolliderer med det andre emnet som tas i 5. semester. Praksisen er ikke lønnet. 

Emneside med mer informasjon: JBVPRAK Selvvalgt praksis

Emneansvarlig: Anders Gjesvik