Praksis for bibliotek og informasjonsvitenskap | Praksis | SAM - Student

Praksis for bibliotek- og informasjonsvitenskap

Praksis for bibliotek- og informasjonsvitenskap

For studentene i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er perioder med utplassering i arbeidslivet en sentral og integrert del av studiet som gir mulighet til å knytte sammen teori og praksis.

Studenter ved både bachelor- og årsstudium er ute i praksis i 25 dager i første studieår. Praksisperioden er en del av emnet BIB1541 Profesjon og praksis.

Praksisperiode våren 2023

  • Uke 8 Undervisningsuke 20. februar – 24. februar

  • Uke 9 -13 praksis fra mandag 27. februar – fredag 31. mars (25 dager)

  • Uke 14 Påske

  • Uke 15 Innlevering av eksamen

Praksis er obligatorisk, og alle studentene må gjennomføre praksisukene, selv om de kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksisplass?

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

E-post :
Sted/Adresse :
Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo