Praksis for bibliotek og informasjonsvitenskap | Praksis | SAM - Student

Praksis for bibliotek- og informasjonsvitenskap

Praksis for bibliotek- og informasjonsvitenskap

For studentene i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er perioder med utplassering i arbeidslivet en sentral og integrert del av studiet som gir mulighet til å knytte sammen teori og praksis.

Studenter ved både bachelor- og årsstudium er ute i praksis i 25 dager i første studieår. Praksisperioden er en del av emnet BIB1540 Profesjon og praksis.

Andre studieår er studentene på bachelorstudiet ute i bibliotekene for å utføre et feltarbeid, der de i tillegg til å være med på daglig drift bruker vitenskapelig metode for å undersøke et tema av interesse for praksisstedet. NB! Siste gjennomføring av denne praksisperioden er våren 2021.

Praksis er obligatorisk, og alle studentene må gjennomføre praksisukene, selv om de kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.
 

Praksis 1. år (BIB1540)  Praksisperioden gjennomføres fra 12.04.2021 til og med 14.05.2021

Praksis 2. år (BIBPRAK2)

Generell informasjon om begge praksisperiodene

Praksis for det nettbaserte årsstudiet

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksisplass?

Praksis 1. studieår: Randi Nøkleby Østvedt

E-post :
Sted/Adresse :
Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Praksis 2. studieår: Anniken Bakke

E-post :
Sted/Adresse :
Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo