Droppe til innhold

Praksis for bibliotek- og informasjonsvitenskap

For studentene i bibliotek- og informasjonsvitenskap, er perioder med utplassering i arbeidslivet en sentral og integrert del av studiet som gir mulighet til å knytte sammen teori og praksis.

Både bachelor- og årsstudium-studenter er ute i praksis i 20 dager i første studieår. I forkant av praksisperioden har studentene et praksisforberedende kurs, samt at de utplasseres noen timer ved et av høyskolens bibliotek.

Andre studieår er studentene på bachelorstudiet ute i bibliotekene for å utføre et feltarbeid, der de i tillegg til å være med på daglig drift bruker vitenskapelig metode for å undersøke et tema av interesse for praksisstedet.

Praksis er obligatorisk, og alle studentene må gjennomføre praksisukene, selv om de kan vise til lang arbeidserfaring fra bibliotek.
 

Praksis 1. år (BIBPRAK1)

Praksis 2. år (BIBPRAK2)

Generell informasjon om begge praksisperiodene

Praksis for det nettbaserte årsstudiet

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksisplass?

Laila Terese Bjørnstad

E-post :
Sted/Adresse :
Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

chatbot-portlet