Droppe til innhold

Generell informasjon om begge praksisperiodene

Hvor kan jeg søke praksis?

Du kan søke på akkurat de bibliotekene du vil. Naturligvis kan vi ikke garantere at et bestemt bibliotek sier ja til å ta imot praktikant.

Velg type bibliotek (folkebibliotek, fagbibliotek osv.) og søk.

Det finnes ganske mange bibliotek, også utenom de vanlige folkebibliotekene. De aller fleste skoler, videregående skoler og høgskoler har egne bibliotek. Noen større bedrifter, institusjoner og organisasjoner har også egne fagbibliotek. Det finnes også studenter som har tatt praksisoppholdet i utlandet, men du får dessverre ikke ekstra støtte fra Lånekassen og må ordne det praktiske selv.

Når praksisplassene er kunngjort, overlater vi ansvaret til deg med å kontakte praksisstedet ditt. Praksisstedet får beskjed om hvilke(n) student(er) som kommer, men det er viktig at du selv tar den første kontakten.

De fleste studenter ønsker seg praksisplass i Oslo og omegn. Vi har ikke nok praksisplasser her og må derfor be studentene om å oppgi hjemstedet sitt. Det er vanskelig å få byttet praksisplass hvis du er misfornøyd med plasseringen.

Spesiell tilrettelegging

Har du medisinske behov eller omsorg alene for barn, må du opplyse om dette når du registrerer praksisønsker. Ved medisinsk tilrettelegging sender du legeattest/annen dokumentasjon på e-post studie-sam-abi@oslomet.no.

Sykdom

Er du syk i mer enn tre dager, må du levere sykemelding. De resterende dagene av praksisen som du ikke får fullført må du ta igjen senere i utdanningen. Å være hjemme med sykt barn betraktes på samme måte som hvis du selv er syk.

Her er det viktigst å informere arbeidsgiveren din på praksisstedet.

Refusjon av utgifter til reise og bolig i forbindelse med praksisperioden

Normalt dekker studentene selv reise- og boutgifter i praksisperioden. Unntaksvis kan det gis noe støtte fra instituttet etter individuell søknad. Dette gjelder tilfeller der studentene ikke har praksis på studiested (Oslo og omegn) eller hjemsted. En slik refusjon kan omfatte:

1. Reise:

Det forutsettes at studentene reiser på billigste måte. Utgifter til vanlig månedskort for buss/trikk/tog/båt mellom bosted og praksissted dekkes ikke.

Utdanningen dekker ikke reiseutgifter til utlandet, men studentene kan søke reisestipend fra Lånekassen.

2. Bolig:

Unntaksvis kan instituttet gi refusjon til dekning av utgifter til bolig både innen- og utenlands. Man får ikke dekket utgiftene til boligen man har på studiestedet i praksisperioden.

Har du selv valgt en praksisplass ​​utenfor Oslo/Stor-Oslo og omegn eller på hjemstedet ditt?
Da må du selv dekke utgifter til reise og opphold.

Hvordan går jeg frem for å søke?

Dersom man skal få refusjon for utgifter i forbindelse med praksis, må det avtales med instituttet på forhånd. Refusjonsgraden avhenger av bevilgninger og hvor mange studenter som søker refusjon.

Innen en uke etter at du får vite hvor du skal i praksis må du sende inn en søknad om forhåndsgodkjenning til studie-sam-abi@oslomet.no Søknaden skal inneholde et overslag over utgiftene. Du vil raskt få svar på om søknaden innvilges eller avslås.

Dersom søknaden innvilges må du innen to uker etter fullført praksisperiode sende inn fullstendig oversikt over de faktiske utgiftene, samt kvitteringer og evt. leiekontrakt til studie-sam-abi@oslomet.no Søknad eller dokumentasjon som mottas etter gitte frister, avslås.