Oversikt praksisbibliotek - BIBINF | Praksis | SAM - Student

Liste over mulige praksissteder (bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Liste over mulige praksissteder (bibliotek- og informasjonsvitenskap)

Nedenfor finner du en liste over bibliotek/institusjoner som tidligere har tatt imot studenter i praksis. Listen er ikke utfyllende, det kan finnes mange andre bibliotek/institusjoner som kan være interessante praksissteder. Vi gjør også oppmerksom på at selv om et bibliotek står på listen, betyr det ikke at de nødvendigvis kan ta imot studenter hvert år.

Folkebibliotek

Skolebibliotek

Universitets- og høgskolebibliotek

Andre institusjoner og fagbibliotek

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksisplass?

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

E-post :
Sted/Adresse :
Fakultet for samfunnsvitenskap, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo