Praksis for administrasjon og ledelse - Student

Praksis for administrasjon og ledelse

Praksis for administrasjon og ledelse

Praksisinformasjon for studenter i bachelorstudiet i administrasjon og ledelse.

Søknad om refusjon av merkostnader til reise under praksisstudium 

Dere som får merkostnader til reise til og fra praksis utover kostnadene av månedskort innad i Oslo (1 sone), kan søke om refusjon av merkostnadene, etter endt praksis. Det som vurderes dekket er rimeligste kostnad med kollektiv transport.  

Det vil si at dersom dine månedlige kostnader overstiger kr.477,- (månedskort med studentsats), eller kr.795,- (månedskort med vanlig voksensats, for de som ikke fyller kriteriene for studentsats), kan søke om de overskytende kostnadene refundert. Søknadsskjema fylles ut etter endt praksis, og leveres i Infosenteret i P35.  

Eksempel:
Månedskort kr.845,- x 2,5 måneder (student 2 soner)= 2112,50
Minus egenandel månedskort kr.477,- x 2,5 måneder (student 1 sone)= 1192,50
Sum refusjon for 2,5 måneder: kr. 920,-  

Dersom det ikke er mulig å benytte kollektiv transport til og fra praksisplass kan du søke om forhåndsgodkjenning av bruk av bil som transportmiddel til og fra praksis. Eksempler på dette er dersom det ikke finnes kollektivt transporttilbud på strekningen, eller dersom kollektiv transport vil ta uforholdsmessig lang tid (mer enn 1 time og 20 minutter). Dersom dette gjelder deg skal du sende søknad (holder å sende mail til meg) med grundig begrunnelse hvor du dokumenterer at du er avhengig av å benytte bil av ovennevnte grunner. Søknaden vil bli diskutert med studieleder som beslutter om det skal gis forhåndsgodkjenning. Dersom du får forhåndsgodkjenning skal du fylle ut skjema etter endt praksis. Det er vanlige satser for kjøregodtgjørelse som gjelder.  

Dersom du benytter bil og ikke har fått forhåndsgodkjenning kan du ikke regne med å få innvilget refusjon.

Søknad om refusjon

Søknadsskjema for reiserefusjon i praksis