Refusjon av reise- og boutgifter | Praksis - Student

Refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Har du reiseutgifter når du er ute i praksis?
 • Informasjon om reiserefusjon for studenter ved Fakultet for helsevitenskap

  Studenter må selv dekke kostnader for reise til praksis innenfor sone 1, 2, 3 og 4N (se sonekart på Ruter.no). Du kan få refundert reisekostnader tur-retur studieadresse-praksisadresse som overstiger det en 30-dagers studentbillett for alle soner koster per måned (se priser på Ruter.no). Det gjelder også hvis du har praksis et annet sted i landet. Det gjelder uavhengig av om du normalt har reiseutgifter i Oslo og Viken eller ikke.

  All refusjon gis tilsvarende satser for kollektiv reisevei til praksisstedet.

  Unntak:
  Refusjon av reiseutgifter gjelder ikke de utdanningene der det i forkant av studiet opplyses om at studenten må påregne ekstra utgifter for reise i forbindelse med praksis.

  Dette må du vite

  • Skjema for refusjon av reiseutgifter fylles ut og leveres etter endt praksisperiode, senest en måned etter avsluttet praksis.
  • Utgiftene må dokumenteres med originale kvitteringer/billetter og reiseutgiftene dekkes ut i fra reise med offentlig transport. Det betyr at om du velger å kjøre bil til praksisstedet, dekkes reiseutgifter tilsvarende utgifter til offentlig transport. Du må selv finne frem til satsene og legge dette ved refusjonsskjemaet.
  • Taxiregninger dekkes ikke.
 • Informasjon om reiserefusjon for studenter ved Fakultet for samfunnsvitenskap

  Informasjon om refusjon for de ulike studiene finner du på fakultetet for samfunnsvitenskap sine nettsider for praksis.

 • Informasjon om reiserefusjon for studenter ved Fakultet for teknologi, kunst og design

  Institutt for estetiske fag

  Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) har egne retningslinjer for reiserefusjon.

  Det er mulig å få reisestøtte dersom du som student ikke bor i den kommunen skolen ligger i, eller du reiser gjennom den på din daglige vei til universitetet.

  Du kan få refundert de reiseutgiftene du har utenfor Sone 01 i Ruter-systemet regnet ut etter rimeligste reisemåte. Sone 01 er studentens egenandel.

  Reisestøtteskjema hentes hos og leveres til undervisningsleder senest innen to uker etter at praksisopplæringen er avsluttet.

 • Informasjon om reiserefusjon for studenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

 • Skjema for reiserefusjon (HV, SAM, TKD)

 • Har du spørsmål?