Refusjon av reise- og boutgifter | Praksis - Student

Reisestøtte og refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Reisestøtte og refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Har du reiseutgifter når du er ute i praksis?