Droppe til innhold

Refusjon av reiseutgifter i forbindelse med praksis

Har du reiseutgifter når du er ute i praksis?

For fakultet HV

Bachelorstudenter må selv dekke kostnader for reise til praksis innenfor sone 1, 2, 3 og 4N (se sonekart på Ruter.no). Du kan få refundert reisekostnader tur-retur studieadresse-praksisadresse som overstiger det en 30-dagers studentbillett for alle soner koster per måned (se priser på Ruter.no). Det gjelder også hvis du har praksis et annet sted i landet. Det gjelder uavhengig av om du normalt har reiseutgifter i Oslo og Viken eller ikke.

All refusjon gis tilsvarende satser for kollektiv reisevei til praksisstedet.

Unntak:
Refusjon av reiseutgifter gjelder ikke de utdanningene der det i forkant av studiet opplyses om at studenten må påregne ekstra utgifter for reise i forbindelse med praksis.

Dette må du vite

  • Skjema for refusjon av reiseutgifter fylles ut og leveres etter endt praksisperiode, senest en måned etter avsluttet praksis.
  • Utgiftene må dokumenteres med originale kvitteringer/billetter og reiseutgiftene dekkes ut i fra reise med offentlig transport. Det betyr at om du velger å kjøre bil til praksisstedet, dekkes reiseutgifter tilsvarende utgifter til offentlig transport. Du må selv finne frem til satsene og legge dette ved refusjonsskjemaet.
  • Taxiregninger dekkes ikke.

For fakultet SAM

Informasjon om refusjon for de ulike studiene finner du her: student.oslomet.no/praksis-sam.

For fakultet TKD, Institutt for estetiske fag

Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) har egne retningslinjer for reiserefusjon.

Det er mulig å få reisestøtte dersom du som student ikke bor i den kommunen skolen ligger i, eller du reiser gjennom den på din daglige vei til universitetet.

Du kan få refundert de reiseutgiftene du har utenfor Sone 01 i Ruter-systemet regnet ut etter rimeligste reisemåte. Sone 01 er studentens egenandel.

Reisestøtteskjema hentes hos og leveres til undervisningsleder senest innen to uker etter at praksisopplæringen er avsluttet.

For fakultet LUI

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har følgende retningslinjer for reiserefusjon:

Utdanninger tilhørende studiested Pilestredet: Studenter må selv dekke reiseutgifter når praksisstedet er innenfor Ruters sone 1.

Studenter får reisestøtte til praksissteder dersom følgende tre kriterier er oppfylt:
1. Praksisstedet ligger utenfor Ruters sone 1
2. Praksisstedet ligger i en annen sone enn der studenten bor
3. Studentens reisevei til studiestedet ikke går gjennom den sonen hvor praksisstedet ligger

Utdanninger tilhørende studiested Kjeller: studiene er landsdekkende, og studenter må selv dekke reise- og boutgifter.

Dette må du vite

  • Skjema for refusjon av reiseutgifter fylles ut etter endt praksisperiode, senest en måned etter avsluttet praksis.
  • Utgiftene må dokumenteres med originale kvitteringer/billetter og reiseutgiftene dekkes ut i fra rimeligste reisemåte med offentlig transport . Det betyr at om du velger å kjøre bil til praksisstedet, dekkes reiseutgifter tilsvarende utgifter til offentlig transport. Du må selv finne frem til satsene og legge dette ved refusjonsskjemaet.
  • Taxiregninger dekkes ikke.

Skjema for refusjon av reiseutgifter

Kontakt ditt fakultet


chatbot-portlet