Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning deltid / samlings- og nettbasert - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning deltid / samlings- og nettbasert Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Praksis i barnehage, 1.studieår

Emnekode BLDP1000
Studiepoeng 0.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert

Obligatorisk oppmøte mandag 14. august 2023 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Vær oppmerksom på at det i studiestartuken er undervisning alle dager, mandag 14. til fredag 19. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter 

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart. 

Tilgang til OsloMet sine systemer 

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet. 

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din. 

Syk første dag og fritak fra emner 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.  

Klasser, grupper og samlingsdatoer  

På dette studiet er det samling mandag og tirsdag hver uke gjennom studieåret. I studiestartsuken er det oppmøte hver dag. 
Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i, og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart. Timeplanen over viser all undervisning i emnet, og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.  

Gruppeinndeling basert på arbeidsplass 

Du vil bli tildelt en gruppe på bakgrunn av geografisk plassering av arbeidsplassen. Før studiestart må vi derfor ha informasjon om hvor arbeidsplassen ligger. I overgangen juli/august vil du få en e-post med tilgang på et nettskjema der du melder inn barnehagens adresse, samt kontaktinformasjon til styrer og mentor. 
Skjemaet vil bli sendt til den e-posten du registrerte når du søkte opptak. Det er veldig viktig at du fyller ut dette skjemaet innen fristen du får oppgitt. 

Møte med mentor i studentens barnehage 

Alle studenter på deltidsutdanningen skal ha en mentor tilknyttet egen arbeidsplass. I god tid før oppstart av studiet må du gjøre en avtale med din barnehage om hvem som skal være din mentor. Mentor må ha utdanning som barnehagelærer og skal primært være ansatt på den avdelingen studenten arbeider. Dersom det ikke er en utdannet barnehagelærer på avdelingen, kan pedagogisk leder på en annen avdeling/base eller styrer ta på seg denne rollen.  
Mentor i studentens barnehage skal bidra til å støtte opp om studentens læringssituasjon på sin arbeidsplass, og samarbeide med studenten om hvordan arbeidskrav og praksisoppgaver i studiet kan samordnes og integreres i barnehagens øvrige planer. Målet med ordningen er å bidra i studentens utdanningsprosess, på vei til å bli barnehagelærer og pedagogisk leder.   

Mentoren vil motta et symbolsk honorar fra OsloMet for å følge deg opp på din vei til å bli barnehagelærer.   

Mentor blir invitert til et digitalt informasjonsmøte ved OsloMet onsdag 30. august kl. 15.00-16.00. Styrer er også velkommen. Lenke til digitalt møte blir distribuert til mentorene noen dager før møtet, så fort vi har kontaktinformasjonen som du sender inn på nettskjema (se avsnitt “Gruppeinndeling basert på arbeidsplass”). Informer gjerne din mentor og styrer om tidspunkt for dette møtet i forkant. 

Politiattest 

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker

Tuberkulose og MRSA 

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt