PPU for yrkesfag, deltid, Kjeller - Student

Studieoversikt Offentlig

StudentinformasjonPPU for yrkesfag, deltid, Kjeller

Studiested
Kjeller
Studiepoeng
60
Kull/termin
Høst 2021
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte

Emner og pensumlister

1. praksisperiode

Emnekode PPUDPRA10
Studiepoeng 0.0

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2021- Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Velkommen til OsloMet! Her finner du det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte 16. august 2021  

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis ikke du møter mister du studieplassen din.    

 • Klokkeslett og sted for oppmøte: Dette finner du i timeplanen lenger opp.
 • Noen studenter må ha digital undervisning første dag, det finner du også informasjon om på samme sted.
 • Den første dagen skal de fleste studenter registrere sitt oppmøte selv. Du vil få en sms senest kvelden i forkant og informasjon fra ditt fakultet om hvordan du gjør dette. Dette gjelder uansett om du har digitalt eller fysisk oppmøte første dag.  
 • Finn frem på campus Kjeller (mazemap.com) 
 • Du må ta et obligatorisk smittevernkurs før oppmøte på campus.

Husk å takke ja   

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt. 

Sjekklisten for nye studenter   

 Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Når du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.    

En del studenter vil ha noe digital undervisning gjennom høstsemesteret.  Installer og gjør deg kjent med Zoom så fort du har fått en aktiv IT-konto. Les mer om hvordan vi bruker Zoom på OsloMet.

Syk første studiedag og fritak for fag    

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til infosenter-lui@oslomet.no og skal inneholde:    

 • Fullt navn
 • Studium
 • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.    

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser og samlingsdatoer  

 • I god tid før studiestart vil du motta informasjon om hvilken klasse du tilhører 

 • Samlingsdatoer for høst 2021 er mandag og tirsdag i uke 33, 37, 42, 46 og 49. Detaljene kan ses i timeplanen over. 

 • Timeplanen over vil også vise om du skal ha digital undervisning eller undervisning på campus. 

Politiattest   

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart.    

Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest.    

Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.   

Tuberkulose og MRSA   

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA.    

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.   

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt

Kontaktskjema

Url :
Kontakt oss

Infosenter LUI

Telefon :
67 23 77 77
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag til fredag kl. 10.00 til 11.30 og 12.00 til 14.00

Servicetorget Kjeller

Url :
Se informasjon