Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er en femårig integrert masterutdanning på til sammen 300 studiepoeng. Her ser du oversikt over studiets oppbygging. Lenkene går til de nyeste versjonene av emneplanene og oppdateres i årlig mars måned.

Statisk artikkel

Tredje studieår

 1. Femte semester (høst)

  Obligatoriske emner

  Valgfrie emner (basert på tidligere fagvalg)

  Alternativ 1

  Påbygging til 60 stp. i ett av fagene 1, 2 eller 3:

  Alternativ 2

  Fag 4:

 2. Sjette semester (vår)

  Obligatoriske emner

  Valgfrie emner (basert på tidligere fagvalg)

  Alternativ 1

  Du kan velge Fag 5 fra et av skolefagene i Fag 3. Det kan ikke være samme faget som du valgte i fjerde semester:

  Alternativ 2

  Pedagogikkfordypning:

  Alternativ 3

  Studier i utlandet. 

  Alternativ 4

  Tegnspråk del 2. Studenter som har valgt Tegnspråk del 1 i femte semester må velge Tegnspråk del 2.

  *Kun studenter som velger Pedagogikkfordypning 1 i sjette semester, kan fortsette med Pedagogikkfordypning 2 i niende semester og skrive masteroppgave i pedagogikk.