Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Studiets oppbygging - grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er en femårig integrert masterutdanning på til sammen 300 studiepoeng. Her ser du oversikt over studiets oppbygging. Lenkene går til de nyeste versjonene av emneplanene og oppdateres i årlig mars måned.

Statisk artikkel

Femte studieår

  1. Niende semester (høst)

  2. Tiende semester (vår)

    Obligatoriske emner

    Studenter kan skrive masteroppgave med tema fra fagområdet som tilsvarer tidligere fagvalg, men:

    • Kun studenter som har begynneropplæring 1 og 2 kan skrive masteroppgave i begynneropplæring.
    • Kun studenter som har Pedagogikkfordypning 1 i sjette semester og Pedagogikkfordypning 2 i niende semester kan skrive masteroppgave i pedagogikk.