Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag - Student

Studieoversikt Offentlig

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
300
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Klasserommet ute

Emnekode M1KP1400
Studiepoeng 15.0

Tverrfaglige temaer i skolen

Emnekode M1KP1300
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2024 - Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite til studiestart.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Ta kontakt