Bachelorstudium i paramedisin - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i paramedisin Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Introduksjon til paramedisin

Emnekode PMED1000
Studiepoeng 5.0

Sykdomslære

Emnekode PMED1200
Studiepoeng 10.0

Anatomi, fysiologi og biokjemi

Emnekode PMED1100
Studiepoeng 15.0

Farmakologi og legemiddelregning

Emnekode PMED1300
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart høst 2024

Obligatorisk oppmøte 13. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Timeplanen publiseres i juni. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMet sin studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av brukerkonto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere brukerkontoen din. Det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om brukerkonto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato for når du kan møte

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis, må du være smittefri for tuberkulose og MRSA.  Du skal i observasjonspraksis i ambulansetjenesten kort tid etter studiestart. Det er derfor viktig at du sjekker om du må teste deg med en gang du får tilbud om studieplass. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Før studiestart får du tilsendt skjemaer angående tuberkulose og MRSA som må fylles ut og leveres ved studiestart.

Kjøp arbeidsklær/verktøy før studiestart

Etter studiestart må du kjøpe uniform. Du får mer informasjon om dette ved studiestart.

Har du ønske eller behov for spesiell tildeling (tilrettelegging) av praksisplass?

Har du barn under 12 år, egen sykdom eller sykdom i nær familie, eller har tillitsverv i OsloMets regi/nasjonal studentorganisasjon, kan du melde om behov for spesiell tildeling av praksisplass. Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av universitetets eksisterende praksisplasser som er nærmest bostedsadresse eller kortest reisevei med kollektivtransport.

For at du skal få spesiell tildeling i observasjonspraksisen i ambulanse i begynnelsen av studiet, må du sende søknad så snart du har fått studieplass. Søknad med dokumentasjon sendes til para-praksis@oslomet.no.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00.
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema

Studieinfokontakt

Faglig kontakt