Bachelorstudium i paramedisin - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i paramedisin Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Vurdering og behandling av akutt syke og skadde, del 1

Emnekode PMED1400
Studiepoeng 20.0

Programplan

Studiestart høst 2023

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekklisten før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet (oslomet.no) og skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått tilbud om studieplass.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis, må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Du skal i observasjonspraksis i ambulansetjenesten kort tid etter studiestart. Det er derfor viktig at du sjekker om du må teste deg med en gang du får tilbud om studieplass.

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko, må du ta prøve hos lege og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning. 

Før studiestart får du tilsendt skjemaer angående tuberkulose og MRSA som må fylles ut og leveres ved studiestart.

Kjøp arbeidsklær/verktøy før studiestart

Etter studiestart må du kjøpe uniform. Du får mer informasjon om dette ved studiestart.

Har du ønske eller behov for spesiell tildeling (tilrettelegging) av praksisplass?

Har du barn under 12 år, egen sykdom eller sykdom i nær familie, eller har tillitsverv i OsloMets regi/nasjonal studentorganisasjon, kan du melde om behov for spesiell tildeling av praksisplass. Med spesiell tildeling menes det at man vil bli forsøkt plassert på en av universitetets eksisterende praksisplasser som er nærmest bostedsadresse eller kortest reisevei med kollektivtransport. 

For at du skal få spesiell tildeling i observasjonspraksisen i ambulanse i begynnelsen av studiet, må du sende søknad så snart du har fått studieplass. Søknad med dokumentasjon sendes til para-praksis@oslomet.no.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00.
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema

Studieinfokontakt

Faglig kontakt