PPU for yrkesfag, delvis nettbasert - Student

Studieoversikt Offentlig

PPU for yrkesfag, delvis nettbasert Studieinformasjon

Studiested
Nettbasert/Kjeller, Lillestrøm
Studiepoeng
60
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Læring og grunnleggende lærerkompetanse

Emnekode PPUN6000
Studiepoeng 30.0

1. praksisperiode

Emnekode PPUDPRA10
Studiepoeng 0.0

Programplan

Nyhet

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte på 15. august 2024 kl. 09:00 (digitalt)

Det er obligatorisk digitalt oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Lenken for digital undervisning vil du finne i canvas etterhvert. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

 Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. 
Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • Samlingsdatoer for høst 2024 er 15.08 nett, 29.08 nett, 05.09 Kjeller, 06.09 Kjeller, 19.09 nett, 17.10 nett, 31.10 nett, 07.11 nett, 21.11 nett, 05.12 nett 19.12 asynkron

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt