Droppe til innhold

StudentinformasjonPPU for yrkesfag, delvis nettbasert

Studiested:
Nettbasert/Kjeller, Skedsmo
Studiepoeng:
60
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

1. praksisperiode

Emnekode:
PPUDPRA1
Studiepoeng:
0.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

2. praksisperiode

Emnekode:
PPUDPRA2
Studiepoeng:
0.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - PPU for yrkesfag, delvis nettbasert

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (trinn 8-13), delvis nettbasert på Kjeller.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Studiestart: 15.,16. og 17. august, alle dager kl. 09.00 – 15.00 (første samling høst 2018)

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

 • Tid: onsdag 15. august, kl. 09.00
 • Sted: Kjeller
 • Veibeskrivelse til Kjeller

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for høsten 2018 er (med forbehold om endringer)

 • Uke 33: 15., 16. og 17. august (Campus Kjeller – se timeplan over for rom)
 • Uke 34: 23. august
 • Uke 35: 30. august
 • Uke 37: 13. september
 • Uke 39: 27. september
 • Uke 42: 18. oktober
 • Uke 45: 8. november
 • Uke 49: 6. desember

Øvrige samlinger står ikke i timeplanen da disse er på nett. 

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kjøper følgende bøker før studiestart, og hvis du er har lyst til å komme i gang med lesingen. Oversikt over anbefalt litteratur for emne 6000 finner du på Canvas.

 • Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1-8. 130 sider.
 • Nilsen, S. E. & Haaland, G. (2013). Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon Kap. 1-6. 180 sider.
 • Moltubak, J. (2015). Gnistrende undervisning: Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign . Oslo: Gyldendal akademisk. 150 sider

Les også gjerne på Utdanningsdirektoratets nettsider, se spesielt det som gjelder for videregående opplæring – yrkesfaglige utdanningsprogram.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Pedagogisk praksis gjennomføres i hele arbeidsdager (med ca. 7 ½ t pr dag). Første praksisperiode i videregående skole (20 dager), gjennomføres i tidsrommet uke 3 – 12 (2019). Praksis i ungdomstrinnet (10 dager) gjennomføres i uke 13 og 14 (2019).  

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.