Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie - Student

Studieoversikt Offentlig

Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Programplan

IKKE RØR!

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din fra 1. juni. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Fritak fra fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har takket ja til studieplassen.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • 1. semester går fra 16. august til 23. desember 2022 med obligatorisk praksis i ukene 37-43.
  • 2. semester går fra 2. januar til 23. juni 2023 med obligatorisk praksis i ukene 2-8 og 17-25.
  • 3. semester går fra 14. august til 15. desember 2023 med obligatorisk praksis i ukene 44-50.
  • 4. og 5. semester arrangeres det masterseminarer.

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under "Timeplan" lenger oppe på siden. Timeplanen publiseres i juni.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Faglig kontakt