Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie - Student

Studieoversikt Offentlig

Master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter med spesialisering i barnesykepleie Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap

Emnekode MASY4000
Studiepoeng 10.0

Barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder

Emnekode MASBA5100
Studiepoeng 10.0

Neonatologi, pediatri og barnekirurgi 

Emnekode MASBA5000
Studiepoeng 10.0

Praksisstudier i barnesykepleierens funksjons- og ansvarsområder, trinn 1

Emnekode MASBAPRA10
Studiepoeng 10.0

Programplan

IKKE RØR!

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekklisten før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har takket ja til studieplassen.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • 1. semester går fra 15. august til 22. desember 2023 med obligatorisk praksis i ukene 37-43.
  • 2. semester går fra 2. januar til 21. juni 2024 med obligatorisk praksis i ukene 2-8 og 17-25.
  • 3. semester går fra 12. august til 13. desember 2024 med obligatorisk praksis i ukene 44-50.
  • 4. og 5. semester arrangeres det masterseminarer.

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under "timeplan" lenger opp på siden.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Utveksling

På dette studieprogrammet har du mulighet til å søke om å reise på utveksling i andre semester. Søknadsfrist er allerede 1. september. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med mulighetene dine allerede nå. På nettsidene om utveksling kan du lese mer om hvor du kan søke om å reise, hvordan du søker og annen nyttig informasjon.

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Faglig kontakt