Praksis - Student

Praksis ved OsloMet

Praksis ved OsloMet

Når du er i praksis er du ute i yrkesfeltet og får opplæring i hvordan teorien brukes i det daglige arbeidet.

Det er forskjeller på hvordan praksis struktureres og hvilke regler som gjelder for de ulike praksisperiodene. Sjekk hva som gjelder for ditt studium ved fakultetet ditt.

Du finner også oversikt over praksis i programplanen for studiet ditt. Søk opp ditt studium fra forsiden av student.oslomet.no.

Praksisinformasjon for fakultetene