Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
2 år, heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Vitenskapsteori og metode

Emnekode MGVM4100
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 1

Emnekode SKUT4371
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 1

Emnekode SKUT4361
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 1

Emnekode SKUT4351
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 1

Emnekode SKUT4341
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i utdanningsledelse 1

Emnekode SKUT4441
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk 1

Emnekode SKUT4331
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1 – analytisk profesjonsforståelse

Emnekode SKUT4431
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 1

Emnekode SKUT4311
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i spesialpedagogikk 1

Emnekode SKUT4421
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1

Emnekode SKUT4323
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i begynneropplæring 1

Emnekode SKUT4411
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1

Emnekode SKUT4391
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i RLE og RLE-didaktikk 1

Emnekode SKUT4381
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Obligatorisk oppmøte 17. august 2023 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Merk! Studenter som skal starte på fagfordypningen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk (emnekode SKUT4431), skal møte til egen digital oppstart den 17. august – se timeplanen overfor. Lenke til digital undervisning finner du i timeplanen.   

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb (fsweb.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekkliste for nye studenter 

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart. 

Tilgang til OsloMet sine systemer 

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet. 

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din. 

Syk første dag og fritak fra emner 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.  

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt