Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
2 år, heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1

Emnekode MGSF4100
Studiepoeng 15.0

Vitenskapsteori og metode

Emnekode MGVM4100
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 1

Emnekode SKUT4371
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i utdanningsledelse 1

Emnekode SKUT4441
Studiepoeng 15.0

Matematikk og matematikkdidaktikk 1

Emnekode MGMT4100
Studiepoeng 15.0

Kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1

Emnekode MGKP4101
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 1 – analytisk profesjonsforståelse

Emnekode SKUT4431
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i spesialpedagogikk 1

Emnekode SKUT4421
Studiepoeng 15.0

Naturfag og naturfagdidaktikk 1

Emnekode MGNA4100
Studiepoeng 15.0

Engelsk og engelskdidaktikk 1

Emnekode MGEN4100
Studiepoeng 15.0

Begynneropplæring 1

Emnekode M1GBO4100
Studiepoeng 15.0

Norsk og norskdidaktikk 1

Emnekode MGNO4100
Studiepoeng 15.0

RLE og RLE-didaktikk 1

Emnekode MGRL4100
Studiepoeng 15.0

Musikk og musikkdidaktikk 1

Emnekode MGMU4100
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2024 - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Oppstart - uke 33. 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du vil finne informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Veiledning emnekoder i timeplan: 

MGVM4100 - Vitenskapsteori og metode
MGEN4100 - Engelsk 
MGKP4101 - Kroppsøving 
MGMT4100 - Matematikk
MGMU4100 - Musikk
MGNA4100 - Naturfag
MGNO4100 - Norsk
M1GBO4100 - Begynneropplæring 1
MGSF4100 - Samfunnsfag
MGRL4100 - RLE

SKUT4371 - Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk
SKUT4421 - Fagfordypning i spesialpedagogikk
SKUT4431 - Fagfordypning i norsk tegnspråk
SKUT4441 - Fagfordypning i utdanningsledelse 1

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed. 

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av IT-konto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet infosenter-lui@oslomet.no  

Bruk informasjonen for å aktivere IT-kontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas. 

Les mer om IT-konto, tilganger og PIN-kode. 

Syk første dag  

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato for når du kan møte 

Fritak fra emner 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja. 

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt