Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
2 år, heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 2

Emnekode SKUT4324
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i begynneropplæring 2

Emnekode SKUT4412
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i RLE og RLE-didaktikk 2

Emnekode SKUT4382
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 2

Emnekode SKUT4372
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 2

Emnekode SKUT4362
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 2

Emnekode SKUT4352
Studiepoeng 15.0

Fag, fagdidaktikk og didaktikk

Emnekode SKUT4100
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 2

Emnekode SKUT4342
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i utdanningsledelse 2

Emnekode SKUT4442
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk 2

Emnekode SKUT4332
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 – Tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler

Emnekode SKUT4432
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 2

Emnekode SKUT4312
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i spesialpedagogikk 2

Emnekode SKUT4422
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 2

Emnekode SKUT4392
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2022 - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Studiestart for nye studenter høst 2022 - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Obligatorisk oppmøte 18. august 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Merk!  

For studenter som skal starte på fagfordypningen i naturfag (emnekode SKUT4351), starter undervisningen allerede mandag 15. august. Se timeplanen overfor for tid og sted.  

Studenter som skal starte på fagfordypningen i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk (emnekode SKUT4431), skal møte til egen digital oppstart den 18. august – se timeplanen overfor. Lenke til digital undervisning finner du i timeplanen.  


Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  


Sjekklisten for nye studenter    

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.     


Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.     


Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:  

  • Fullt navn   

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    


Klasser, grupper og samlingsdatoer 

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.  

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt