Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
2 år, heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 2

Emnekode SKUT4324
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i begynneropplæring 2

Emnekode SKUT4412
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i RLE og RLE-didaktikk 2

Emnekode SKUT4382
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 2

Emnekode SKUT4372
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 2

Emnekode SKUT4362
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 2

Emnekode SKUT4352
Studiepoeng 15.0

Fag, fagdidaktikk og didaktikk

Emnekode SKUT4100
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 2

Emnekode SKUT4342
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i utdanningsledelse 2

Emnekode SKUT4442
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk 2

Emnekode SKUT4332
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i norsk tegnspråk og tegnspråkdidaktikk 2 – Tegnspråklæreren som forsker og fagutvikler

Emnekode SKUT4432
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 2

Emnekode SKUT4312
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i spesialpedagogikk 2

Emnekode SKUT4422
Studiepoeng 15.0

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 2

Emnekode SKUT4392
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite til studiestart.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt