Masterstudium i økonomi og administrasjon - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i økonomi og administrasjon Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her kommer det viktig informasjon i sammenheng med studiestart på masterstudium i økonomi og administrasjon.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Internstyring

Emnekode ØABED4500
Studiepoeng 10.0

Næringsøkonomi

Emnekode ØASØK4300
Studiepoeng 10.0

Derivatives

Emnekode ØABED4200
Studiepoeng 10.0

Valuation - Equity Research

Emnekode ØABED4100
Studiepoeng 10.0

Økonometri

Emnekode ØAMET4100
Studiepoeng 10.0

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode ØAMET4200
Studiepoeng 10.0

Matematikk

Emnekode ØAMET4300
Studiepoeng 10.0

Årsregnskap

Emnekode ØARR4100
Studiepoeng 10.0

Skatterett

Emnekode ØARR4200
Studiepoeng 10.0

Arbeidsmiljø og ledelse

Emnekode ØAADM4300
Studiepoeng 10.0

Arbeidsmarkedsøkonomi

Emnekode ØASØK4700
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart høst 2024 - Masterstudium i økonomi og administrasjon

Obligatorisk oppmøte 14. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, send en e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig og gi beskjed.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMets studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av brukerkonto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere brukerkontoen din. Husk at det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om brukerkonto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte    

Fritak fra emner

Du kan søke om fritak fra emner eller eksamener hvis du har bestått tilsvarende emne tidligere. Du kan søke om fritak når du har fått tilbud om studieplass og har takket ja.

Undervisning

Tid og sted for undervisning blir lagt ut i Timeplan lenger oppe på siden.

Studieinfokontakt

Kontakt oss