StudentinformasjonMasterstudium i økonomi og administrasjon

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Strategiutvikling

Emnekode:
ØAADM4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Finansiell økonometri

Emnekode:
ØAMET4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Finansielle markeder

Emnekode:
ØABED4600
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Naturressursøkonomi

Emnekode:
ØASØK4500
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode:
ØAMET4200
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Behavioral Economics

Emnekode:
ØASØK4400
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Internstyring

Emnekode:
ØABED4500
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Microeconomics

Emnekode:
ØASØK4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Arbeidsmiljø og ledelse

Emnekode:
ØAADM4300
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan