Masterstudium i økonomi og administrasjon - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i økonomi og administrasjon Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her kommer det viktig informasjon i sammenheng med studiestart på masterstudium i økonomi og administrasjon.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Økonometri

Emnekode ØAMET4100
Studiepoeng 10.0

Strategiutvikling

Emnekode ØAADM4100
Studiepoeng 10.0

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode ØAMET4200
Studiepoeng 10.0

Naturressursøkonomi

Emnekode ØASØK4500
Studiepoeng 10.0

Behavioral Economics

Emnekode ØASØK4400
Studiepoeng 10.0

Internstyring

Emnekode ØABED4500
Studiepoeng 10.0

Offentlig regnskap

Emnekode ØARR4300
Studiepoeng 10.0

Årsregnskap

Emnekode ØARR4100
Studiepoeng 10.0

Skatterett

Emnekode ØARR4200
Studiepoeng 10.0

Derivatives

Emnekode ØABED4200
Studiepoeng 10.0

Arbeidsmiljø og ledelse

Emnekode ØAADM4300
Studiepoeng 10.0

Valuation - Equity Research

Emnekode ØABED4100
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2022: Masterstudium i økonomi og administrasjon

Obligatorisk oppmøte 17. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Tid og sted for oppmøte er den 17. august i Pilestredet 35 PH322 klokka 12.30.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)  

Master i økonomi og administrasjon har per nå følgende program oppstartdagen 17. august fra kl. 12:30 i Pilestredet 35 PH322

  1. 12:30 Velkommen fra fakultetsledelsen/HHS og Erik Døving som konferansier

  2. 12:33 Registrering/opprop v/Christine Høgeid

  3. Studieadministrativ orientering v/Christine Høgeid

  4. (pause)

  5. ca. kl. 13:30 Orientering om programmet, profiler og emner (herunder presentasjon av faglærere til stede)

  6. ca. 14:30 Spørsmål og samtale direkte med faglærere og koordinator

  7. ca. 15:00 Fadderne overtar

Det er opprettet en Facebook-gruppe for de nye studentene ved master i økonomi og administrasjon.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei. 

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.     

Syk første dag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til Kontaktskjema - OsloMet, og skal inneholde fullt navn, studium og dato og klokkeslett for når du kan møte 

Fritak fra fag 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under timeplan lenger opp på denne siden.

Studieinfokontakt

Kontakt oss