Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i helsesykepleie - Student

Studieoversikt Offentlig

Masterstudium i helsevitenskap, spesialisering i helsesykepleie Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
120
Kull/termin
Høst 2021
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Folkehelse på befolknings-, gruppe- og individnivå

Emnekode MAHEL4100
Studiepoeng 10.0

Familiens helse - Barn 0-5 år

Emnekode MAHEL4200
Studiepoeng 10.0

Praksisstudier i helsesykepleie

Emnekode MAHELPRA10
Studiepoeng 20.0

Programplan

Nyhet

Studiestart høsten 2021

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Obligatorisk oppmøte er 17. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis ikke du møter mister du studieplassen din.

Klokkeslett og sted for oppmøte: Dette finner du i timeplanen lenger opp.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første studiedag og fritak for fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest.

Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Praksis

Ti uker av studiet er praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fylkene på Østlandet: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, og Innlandet. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å bruke praksisplasser i andre fylker.

Fordi utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i hele østlandsområdet, kan det bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved master i helsevitenskap, spesialisering helsesykepleie.

Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Studenter må derfor være fleksible. Du kan ikke påregne å få praksisplass på, eller i nærheten av hjemstedet ditt, og reisevei må påregnes. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv uten i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av OsloMet etter formelt opptak.

Anbefalt forkunnskapskrav

Vi ber alle kommende studenter gjøre seg kjent med kunnskap om litteratursøk. Nettressurser finnes på helsebiblioteket.no.

Aktuell litteratur: 

Doing a literature review in health and social care: a practical guide/Helen Aveyard., London, England; New York, New York:, McGraw-Hill Education:, 2019, SRHE and Open University Press Imprints, 9780335248018 (ebook), ISBN. Lenke til e-bok

Studentweb lenke

Kontakt HV Kjeller

Kontakt HV Kjeller

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema
Telefon :
67235000
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
08-15
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Studieinfokontakt

Kontakt HV Kjeller

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema
Telefon :
67235000
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
08-15
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken