Bachelorstudium i radiografi - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i radiografi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Høst 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Strålefysikk og radiografi

Emnekode RAB1100
Studiepoeng 15.0

Anatomi, fysiologi og bildeforståelse

Emnekode RAB1200
Studiepoeng 10.0

Folkehelse og helseforvaltning

Emnekode RAB1050
Studiepoeng 5.0

Programplan

Studiestart høst 2024

Obligatorisk oppmøte 13. august 2024

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Timeplanen publiseres i juni. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Det gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Alt om studiestart

Sjekk ut OsloMet sin studiestartside. Her finner du informasjon om arrangementer, fadderordning, studentliv osv. I tillegg finner du en sjekkliste før studiestart og svar på ofte stilte spørsmål.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt e-post med informasjon om aktivering av brukerkonto i ukene før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Bruk informasjonen for å aktivere brukerkontoen din. Det kan ta noe tid før du får tilgang til alle systemer. Når du logger inn på student.oslomet.no finner du snarveier til verktøyene du trenger i studiehverdagen din. Etter at du er semesterregistrert vil du dessuten se din personlige timeplan i Outlook-kalenderen og på "min side" på student.oslomet.no. Da dukker også emnene dine opp i Canvas.

Les mer om brukerkonto, tilganger og PIN-kode.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato for når du kan møte

Timeplan og undervisning

Timeplanen viser all undervisning i emnet. Nøyaktig timeplan er ikke klar før studiestart, men da vil du vil få beskjed om hvilken undervisning som gjelder for deg, da deler av undervisningen er gruppedelt.

Krav til PC

I bachelorstudium i radiografi bruker vi en programvare som kun kan kjøres på operativsystemet Windows. Du må derfor ha en Windows-PC. For eksempel Mac vil ikke fungere.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjonen om politiattest nøye.

Praksis

Du skal i løpet av studiet ha praksis i bildediagnostikk og stråleterapi på sykehus og institutter. På grunn av utfordringer med antall praksisplasser i Oslo og Viken, må du regne med å ha praksis på steder som krever pendling i praksisperiodene dine.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko, må du få tatt prøve hos lege. Praksissteder kan kreve dokumentasjon på prøve før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning. Derfor viktig at du har dokumentasjon klar dersom aktuelt for deg.

Arbeidsklær og hygiene

Du må forholde deg til gjeldende retningslinjer for arbeidstøy håroppsett, håndhygiene, bruk av smykker med mer i all praktisk undervisning på studiestedet (ferdighetstrening) og ved det enkelte praksissted. Du trenger godkjente arbeidsklær til bruk i ferdighetstreninger. Klærne kan du kjøpe etter studiestart og informasjon om dette får du etter du har startet.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00.
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema

Studieinfokontakt

Faglig kontakt