Droppe til innhold

Praksis for Institutt EO, FYS og NVH

Praksisinformasjon for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, fysioterapi mensendieck, ortopediingeniør, radiografi og tannteknikk.

For alle studenter ved Fakultet for helsevitenskap

Praksisstudier under koronapandemien

Praksisinfo til radiografistudenter

Reiseutgifter

Oppholdsutgifter

Dersom praksisoppholdet medfører utgifter til hybel, dekkes disse av fakultetet.

Avtale om hybelleie gjøres av fakultetet og gjøres primært med hybel på sykehuset der praksisplassen befinner seg eller ved en studentsamskipnad hvis dette finnes på stedet.

Dersom det ikke finnes hybler ved sykehus/samskipnad, vil studieadministrasjonen være behjelpelig med å skaffe hybel. Fakultetet kan da dekke utgifter tilsvarende hybel ved sykehus/samskipnad. Det skal på forhånd inngås kontrakt mellom fakultetet og utleier av hybelen og betaling gjøres av fakultetet etter at faktura er mottatt fra utleier.

Dersom du velger å ha praksis utenfor Oslo/Akershus på tross av at fakultetet/ utdanningen har praksisplass til deg i dette området, må du selv dekke reisen tur/retur praksisstedet og eventuelle oppholdsutgifter.

chatbot-portlet