Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (ØKAD).

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Bedriftsøkonomi med IKT

Emnekode ØABED1100
Studiepoeng 7.5

Makroøkonomi I

Emnekode ØASØK1100
Studiepoeng 7.5

Organisasjonspsykologi

Emnekode ØAADM1100
Studiepoeng 7.5

Statistikk

Emnekode ØAMET1100
Studiepoeng 7.5

Programplan

Studiestart 2022: Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (ØKAD)

Studiestart 2022: Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (ØKAD)

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag.

Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Forkurs matematikk 8. – 12. august

For nye studenter arrangerer vi et forkurs i matematikk i uken før semesterstart. Vi anbefaler alle studenter med lite matematikk fra videregående og studenter med behov for oppfrisking av mattekunnskaper til å følge kurset. Forkurset er frivillig, og det er ikke eksamen. Les mer om innhold, tid og sted.

Studiestart 2022 på Handelshøyskolen ved OsloMet, Program 16., 17. og 18. august 2022

Tirsdag 16. august: Obligatorisk oppmøte. Vel møtt!

Programmet i dag er obligatorisk for deg å delta på. I løpet av programmet vil du få opplyst koden som du skal bruke for å bekrefte din studieplass her på Handelshøyskolen ved OsloMet. Koden må du ta i bruk innen 60 minutter etter oppstart av programmet for din utdanning, ved å trykke på en lenke i en sms du har mottatt fra OsloMet.  

Skulle du bli syk på denne dagen med obligatorisk, fysisk oppmøte, må du kontakt med studieadministrasjonen ved Anya Krest på anykre@oslomet.no (Bachelor i økonomi og administrasjon og Årsstudium i økonomi og ledelse) eller Lene Skinstad på lene@oslomet.no (Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og Årsstudium i organisasjon og ledelse).

For førsteårsstudentene på Bachelor i økonomi og administrasjon (ØKAD), rom PH170 i Pilestredet 35

 • 12.30 – 12.35 Velkommen! Åpning av Studiestart 2022 på Handelshøyskolen ved OsloMet. Programkoordinator Ellen Nygard
 • 12.35 – 12.40 Hilsninger til studentene fra ledelsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM). Dekan Oddgeir Osland og fakultetsdirektør Trine Ellekjær
 • 12.40 – 12.50 Velkommen som studenter til Handelshøyskolen ved OsloMet. Instituttleder Jørgen Modalsli
 • 12.50 – 13.10 Studiets oppbygging og innhold. Hva lærer du, og hva kan du bli når du er ferdig?  Programkoordinator Mads Greaker
 • 13.10 – 13.25 Viktig praktisk informasjon om studiet og om bruken av læringsplattformen Canvas. Seniorrådgiver Christine Høgeid
 • 13.25 – 13.35 Takk ja til Studievenn-ordningen i høst! Representanter fra Studievenn-ordningen på Handelshøyskolen ved OsloMet
 • 13.35 – 13.45 Velkommen til fadderuka ved OsloMet! Litt om fadderprogrammet som venter deg senere i dag og om smitteverntiltakene som vi skal overholde. Vi gleder oss til å bli kjent med deg! Representant fra fadderstyret ved SAM
 • 13.45 – 13.50 Informasjon om programmet i morgen. Takk for i dag, velkommen tilbake i morgen! Ellen Nygard

Onsdag 17. august

For førsteårsstudentene på ØKAD, BAL, ORGLED og ØKLED, rom PH170 i Pilestredet 35

 • 12.30 – 12.35 Hei og vel møtt! Programkoordinator Ellen Nygard
 • 12.35 – 13.30 God start; trivsel og mestring som student. Psykolog Karin Magdalena Erichsen og rådgiver Siri Hansen, SiO Helse
 • PAUSE
 • 13.45 – 14.00 Økonomisk og politisk styring av høyere utdanning. Hva står på spill? Prodekan Agnete Vabø
 • 14.00 – 14.15 Strømpriser og samfunnsøkonomi. Førsteamanuensis Svenn Jensen
 • 14.15 – 14.45 Universitetsbiblioteket OsloMet informerer og inviterer til hyppig bruk. Universitetsbibliotekar Birgit Müller-Nilssen og spesialbibliotekar Lise Dæhlen, Universitetsbiblioteket OsloMet
 • PAUSE
 • 14.45 – 15.15 Become international: Exchange opportunities Internasjonal koordinatorer Diego Praino, Jacopo Bizzotto og Stuart Deakin
 • 15.15 – 15.20 Informasjon om programmet i morgen. Takk for i dag! Ellen Nygard

Torsdag 18. august

For førsteårsstudentene på ØKAD, BAL, ORGLED og ØKLED, rom PH170 i Pilestredet 35

 • Om du er syk i dag og ikke kan møte fysisk, følg forelesningen på webinar.supers.no
 • 10.00 – 10.05 God morgen og vel møtt! Programkoordinator Ellen Nygard
 • 10.05 – 11.50 Hvordan bli en Superstudent? Å lykkes som student handler ikke bare om å være smart. Faktisk mener psykologer nå at så mye som 70% av det vi lærer skyldes studieteknikk og motivasjon. I denne forelesningen viser forfatteren av bøkene Superstudent og Superhjernen, Olav Schewe, hvordan studenter kan bli bedre til å lære ved hjelp smarte teknikker.

Olav Schewe

Olav Schewe er ekspert på læring og utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Oxford. Han er forfatter av boka Superstudent, en bok som har solgt over 30 000 eksemplarer i Norge og blitt oversatt til 21 språk. Oppfølgerboka Superhjernen ble nominert til Brageprisen i 2020. Olav beskriver seg selv som en gjennomsnittselev som oppnådde toppkarakterer ved hjelp av studieteknikk. For tiden er han doktorgradsforsker ved Universitetet i Oxford med fokus på effektiv læring. 

 • 11.50 – 11.55 Takk for i dag og lykke til med undervisningsstart i neste uke! Ellen Nygard

Husk å takke ja 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:  

 • Fullt navn

 • Studium

 • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Studieinfokontakt

Kontakt oss