Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (ØKAD).

Oppmøte første studiedag

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023 klokken 12.30 i Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus PH170, Gerd Hagens auditorium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Mikroøkonomi I

Emnekode ØASØK1000
Studiepoeng 7.5

Forkurs matematikk

Emnekode ØAFK1000
Studiepoeng 0.0

Matematikk I

Emnekode ØAMET1000
Studiepoeng 7.5

Markedsføring

Emnekode ØAADM1001
Studiepoeng 7.5

Grunnleggende årsregnskap med Excel

Emnekode ØABED1000
Studiepoeng 7.5

Programplan

Studiestart 2023: Bachelorstudium i økonomi og administrasjon (ØKAD)

Forkurs i matematikk 7.–11. august 2023 

Har du lite matematikk fra videregående skole (ikke S1/S2 eller R1/R2), eller trenger du å friske opp kunnskapene dine i matematikk?  Da bør du delta på dette forkurset som foregår hver dag i uken før semesterstart fra mandag 7. til fredag 11. august i Pilestredet 35. 

Forkurset er frivillig og krever ikke påmelding. Det er ikke eksamen, og kurset gir ikke studiepoeng. 

EMNEPLAN for ØAFK1000 Forkurs matematikk finner du her. https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/emne/%C3%98AFK1000/2023/H%C3%98ST  

FORELESNINGER med Bjørnar Larssen hver dag kl. 09.30 – 12.15 i auditorium PH170 (https://link.mazemap.com/XiCZCRou)  

OPPGAVELØSNING i grupper med studentassistenter hver dag kl. 12.30 – 15.15 i klasserommene: 

PENSUM OG SELVTEST  

Lærebok: 

Bjørnestad/Olsson/Søyland/Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 9. utgave, 2018. 

Løsninger til oppgavene i læreboka: 

Bjørnestad/Olsson/Søyland/Tolcsiner: Løsningsforslag til 9. utgave av Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 2018. 

Kurset baserer seg på deler av de tre første kapitlene. Det forutsettes at deltakerne har læreboka tilgjengelig under kurset. Boka brukes også i ØAMET1000 Matematikk 1. 

Last ned en selvtest og fasit

Obligatorisk oppmøte tirsdag 15. august 2023  

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja til studieplass   

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Sjekkliste for nye studenter  

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.  

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsettelse. Det kan innvilges inntil én ukes utsettelse. Søknad må sendes senest dagen før studiestart, eller umiddelbart om årsak oppstår på selve studiestartdagen. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Fyll inn nødvendig informasjon i skjemaet – oppgi fullt navn, hvilket studium det gjelder, og dato for når du kan møte. 

Fritak for/godskriving av emner 

Du kan søke om fritak/godskriving dersom du har bestått et tilsvarende emne tidligere. 

https://student.oslomet.no/godskriving-fag 

Det er ikke mulig å søke om fritak/godskriving før studiestart. 

Timeplan  

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan øverst på denne siden. 

Studieinfokontakt

Kontakt oss