Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her finner du det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Oppmøte første studiedag

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023 i Pilestredet 48, Eva Balkes hus S141, Gerd Wangs auditorium. Oppmøtet er puljevis og tidspunkt for oppmøte er sendt på epost. Har du ikke fått epost om oppmøte? Kontakt da studie-sam-abi@oslomet.no

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2024 er under arbeid. Det kan komme endringer frem til 1. desember.

Emner og pensumlister

Formidling og læring

Emnekode BIB1530
Studiepoeng 10.0

Informasjonssøk og kildekritikk

Emnekode ARBIB1000
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2023: Bachelorstudium og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden.Oppmøtet er puljevis og tidspunkt for oppmøte er sendt på epost. Har du ikke fått epost om oppmøte? Kontakt da studie-sam-abi@oslomet.no ⁠ 

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. 

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart. 

Klasser, grupper og samlingsdatoer

  • På ditt studium blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert i og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.

  • Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Studieinfokontakt

Kontakt oss