Årsstudium i økonomi og ledelse - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i økonomi og ledelse Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid og deltid
Velkommen til OsloMet! Her finner du det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Oppmøte første studiedag

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023 klokka 08.30 i Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus PI254.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Bedriftsøkonomi med IKT

Emnekode ØABED1100
Studiepoeng 7.5

Makroøkonomi I

Emnekode ØASØK1100
Studiepoeng 7.5

Rettslære

Emnekode ØAJUR2100
Studiepoeng 7.5

Organisasjonspsykologi

Emnekode ØAADM1100
Studiepoeng 7.5

Programplan

Studiestart 2023 Årsstudium i økonomi og ledelse

Obligatorisk oppmøte 15. august 2023

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden i Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak (samordnaopptak.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din.

Syk første dag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsettelse. Det kan innvilges inntil én ukes utsettelse. Søknad må sendes senest dagen før studiestart, eller umiddelbart om årsak oppstår på selve studiestartdagen. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Fyll inn nødvendig informasjon i skjemaet – oppgi fullt navn, hvilket studium det gjelder, og dato for når du kan møte.  

Fritak for/godskriving av emner 

Du kan søke om fritak/godskriving dersom du har bestått et tilsvarende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak/godskriving før studiestart. 

Timeplan  

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan øverst på denne siden. 

Studieinfokontakt

Kontakt oss