Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (heltid) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (heltid) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Arbeid med traumer og kriser i et livsløpsperspektiv

Emnekode MAPSY4200
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Obligatorisk oppmøte med digital registrering 15. august 2022

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din fra 1. juni. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første studiedag og fritak for fag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi beskjed til ditt fakultet, Fakultet for helsevitenskap (HV). E-post sender du til infosenter-hv@oslomet.no. E-post skal inneholde: fullt navn, studium, dato og klokkeslett for når du kan møte.

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, heltid, har studieprogramkode: DPH

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under "Timeplan" lenger oppe på siden.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjonen om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema