Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (heltid) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (heltid) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2024
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Arbeid med traumer og kriser i et livsløpsperspektiv

Emnekode MAPSY4200
Studiepoeng 10.0

Arbeidsmetoder innen psykisk helse-, rusmiddel- og avhengighetsproblem

Emnekode MAPSY4500
Studiepoeng 10.0

Relasjon, kommunikasjon og samhandling

Emnekode MAPSYPRA20
Studiepoeng 10.0

Programplan

Nyhet

Studiestart høst 2023

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen etter 1.6 øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

Studiet har digital oppmøteregistrering.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb (fsweb.no) så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom sjekkliste før studiestart og finn svar på ofte stilte spørsmål om studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag, må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra emner

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Bruk kontaktskjema for å kontakte ditt fakultet (oslomet.no). Gi beskjed om:

  • Fullt navn
  • Studium
  • Dato for når du kan møte

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid har studieprogramkode: DPH

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.
  • Timeplanen blir publisert: 1. juni for høstsemesteret, 1. desember for vårsemesteret.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Les informasjon om politiattest og om hvordan du søker.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko, må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Utveksling

På dette studieprogrammet har du mulighet til å søke om å reise på utveksling i andre semester. Søknadsfrist er allerede 1. september. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med mulighetene dine allerede nå. På nettsidene om utveksling kan du lese mer om hvor du kan søke om å reise, hvordan du søker og annen nyttig informasjon.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00.
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema