Videreutdanning - Norsk som andrespråk - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Norsk som andrespråk Studieinformasjon

Studiested
Kjeller, Lillestrøm
Studiepoeng
30
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Deltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Lesing og læring i en tospråklig kontekst

Emnekode NOR6611
Studiepoeng 15.0

Programplan

Nyhet

Obligatorisk oppmøte 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om, tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.  I løpet av uke 31 vil du se i Studentweb hvilken klasse du tilhører.

  • Klasse A har studiestart torsdag 24. august 

  • Klasse B har studiestart tirsdag 22.august 

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Sjekklisten for nye studenter    

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.     

Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt informasjon om aktivering av IT-konto i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.      

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag. Da vil også timeplanen din dukke opp i Outlook-kalenderen din. 

Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send e-post til infosenter-lui@oslomet.no og denne skal inneholde:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.  Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer  

  • Samlingsdatoer for høst 2023 er tirsdager for klasse B og torsdager for klasse A i uke 34, 36, 39, 42, 45 og 48  

  • Inndeling i klasse vil du få beskjed om før studiestart 

  • Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.  

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt